Hopp til innhold

Fiskeriministeren fortviler

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen ser veldig alvorlig på den omfattende lakserømminga fra Salmars oppdrettsanlegg på Hitra.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen er fortvilet over rømmingen på Hitra.

Foto: Lien, Kyrre / Scanpix

Etter nærmere undersøkelser i dag viser det seg at svikt i rutinene førte til at 175.000 laks slapp ut fra ei ødelagt mære.

175.000 laks har rømt

– Utilgivelig og ødeleggende

– Rømming på grunn av rutinesvikt er utilgivelig, og svært ødeleggende for både miljøet og næringen, sier fiskeriministeren til NRK.

Lisbeth Berg-Hansen mener rømmingen på Hitra er svært beklagelig.

– Det viser at vi må ha fullt fokus på å hindre laksen i å rømme. Alle som jobber på oppdrettsanlegg må ha fullt fokus på dette. Fra man starter på jobb, til man går hjem, må det ha hovedfokus, understreker statsråden.

Nullvisjonen

Regjeringen Stoltenberg har en nullvisjon når det gjelder rømminger fra oppdrettsanlegg. Med 175.000 rømte laks fra Salmars anlegg på Hitra, er det et stykke igjen til den blir nådd.

Lakserømming Hitra

Fra dette anlegget rømte det 175.000 oppdrettslaks.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Nullvisjonen står fortsatt ved lag, og i alle fall når det gjelder rømminger som skyldes menneskelig svikt. Det er det ikke rom for i det hele tatt. At det kan skje et uhell i dårlig vær, er en annen sak. Men det har skjedd her, skal bare ikke skje, sier Berg-Hansen.

– Dårlig start på 2011

Hun sier at rømmingstallene i fjor viste en positiv utvikling på landsbasis. Men starten på 2011 har ikke vært god.

– Nei, den har vært helt forferdelig med høye rømmingstall, sier fiskeriministeren.

Hun mener rømmingen fra Salmars anlegg på Hitra er en alvorlig svekker av oppdrettsnæringas omdømme.

Foreslår innstramminger

– Det er næringas ansvar å hindre at slikt skjer. Vi i regjeringen skal passe på regelverket, og vi har nettopp sendt ut på høring, forslag til innstramminger og enda strengere regelverk.

– Det dreier seg om regler knyttet til teknisk standard og lokaliteter. Blant annet kan ikke oppdretterne reparere nøtene sine selv. Det skal utføres av et sertifisert verksted, sier Lisbeth Berg-Hansen.

– Ikke på land

Hun vil ikke være med på å diskutere å flytte alle oppdrettsanlegg på land.

– Nei, det blir rett og slett for energikrevende. Akkurat nå er det heller ikke aktuelt å sterilisere all oppdrettslaks. Dermed handler dette om å hindre laksen i å rømme fra mærene, sier Berg-Hansen.

Anmelder lakserømming

Nå er det klart at Salmar også vil bli anmeldt til politiet etter rømmingen på Hitra. Berg-Hansen vil ikke si noe om hvilken straff selskapet kan få.

– Nei, det er ikke opp til meg å vurdere, sier hun.

Direktoratet er kritisk

Fiskeridirektoratet ser svært alvorlig på at nesten 175.000 laks rømte fra oppdrettsanlegget på Hitra i forrige uke. Oppdrettsanlegget får kritikk for å ha meldt fra om rømmingen for sent.

Otto Gregussen

Fiskeridrektør Otto Gregussen.

Foto: Gunnar Lier / Scanpix

Lakserømmingen fra SalMar Fishing AS skjedde trolig sist torsdag, men Fiskeridirektoratet ble først orientert mandag morgen.

– Vi ser svært alvorlig på rømmingen fra oppdrettsanlegget på Hitra, og det er særlig alvorlig at det tok så lang tid fra hullet i noten oppsto til det ble meldt til Fiskeridirektoratet, sier regiondirektør Otto Gregussen ved region Trøndelag.

– Ingen sykdommer

Det var totalt 176.000 laks i merden ved anlegget. Onsdagens opptelling av den gjenværende fisken viser at 174.829 laks har rømt, og bare 1.171 laks er igjen i merden med hull.

Fiskeridirektoratet opplyser at fisken ikke har vært medisinert eller fått påvist sykdommer. Direktoratet oppfordrer sammen med fylkesmennene i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal til fiske etter den rømte laksen i Trondheimsleia.

Oppfordringen gjelder ikke i fredningssonene i elvemunningene i området. Den største rømningen tidligere i Trøndelag var på 50.000 fisk.