– Norsk fiskeri er i verdenstoppen, men vi har fortsatt mye å lære

Norsk sjømat er verdensledende på kvalitet, ifølge både turister og matforskere. Likevel går også fiskenæringa i Norge glipp av mye penger, blant annet på grunn av dårlig utnyttelse av fisken.

Scantrol vant innovasjonsprisen
Foto: Rikke Lunde Andersen / NRK

På Nor-Fishing i Trondheim møtes bransjefolk fra hele verden. Verdens største fiskerimesse samler aktørene for å få med seg den nyeste teknologien, og fiskeriministeren var til stede for å snakke om hvor viktig havbruk er for fremtida.

– Vi skal ha betydelig mer mat mot 2050–60. FN har sagt at vi kanskje trenger 70 prosent mer mat, og det er havet som skal produsere denne maten, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

På messen presenteres alt fra smøreolje, motorer og arbeidsklær til ny teknologi innen fiske og ikke minst, mye god sjømat. 550 utstillere fra 25 land fikk delta i år.

Ønsker å holde fisken levende lenger

Fagfolk diskuterer hvordan sjømatnasjonen Norge kan bli enda bedre, og hvordan utlandet kan lære av oss.

– Vi jobber med å utvikle teknikker som gjør at vi kan holde fisken levende en stund, slik at kjøttet blir helt hvitt, før den slaktes hurtig og skånsomt og kjøles ned før den fryses. Da blir kvaliteten optimal, forteller Kjell Midling som er seniorforsker ved matforskningsinstituttet Nofima.

Verdens største fiskerimesse arrangeres i Trondheim denne uka. Aktører fra hele verden møtes for å få med seg den nyeste teknologien, og for første gang er det venteliste for å få lov til å delta.

Tirsdag ble også stiftelsen Nor-Fishing sin innovasjonspris delt ut. Premien på 100 000 kroner gikk til Bergens-firmaet Scantrol som har utviklet en sorteringsmaskin for trålere.

Kan gi milliongevinst

Han mener kvaliteten på norsk fisk er i verdenstoppen, men at vi fortsatt har mye å lære. Nofimas beregninger viser at bedre kvalitet vil kunne gi fiskeindustrien økte inntekter i hundremillionersklassen hvert år.

– Noe av den dårlige kvaliteten skyldes utstyret vi bruker. Når det gjelder garn dør noe av fisken i sjøen før den dras om bord. Ved tråling blir en del av fisken liggende i mottaksbinge i flere timer før den bløgges og sløyes. Da forringes kvaliteten, sier Midling.

Men det jobbes altså mot et skifte mot å holde fisk levende etter fangst. Levendelagret torsk oppnår opptil 25 prosent høyere pris enn torsk som er slaktet med en gang.

– Jeg tror vi kan lære mye. Om du sammenligner det med Korea, er Norge mye bedre, sier Philip Lee fra Sør-Korea.

– Norge er i førersetet

Fiskeriminister Sandberg mener Norge som fiskerinasjon vil bli enda viktigere i tiden fremover.

– Fiskeri og oppdrett er pålene vi må ha for å skape ny vekst og arbeidsplasser langs kysten. Norge er i førersetet, ikke bare når det gjelder sjømat, men også innen forskning, forvaltningskunnskap og teknologi. Mange ser opp til Norge, sier Sandberg.