Hopp til innhold

Fire av fem sluttet å kjøre bil til jobb

Da Danske Bank flyttet til Trondheim sentrum, hvor parkeringsmulighetene var skrale, sluttet hele fire av fem ansatte å kjøre bil til jobb.

Da Danske Bank flyttet til Trondheim sentrum, hvor parkeringsmulighetene var skrale, ble de ansattes bilbruk redusert med hele 80 prosent. Roy Nesse var en av de ansatte som la om reisevanene.

VIDEO: Roy Nesse sykler til jobb i Danske Bank i Trondheim.

– Tidligere jobbet jeg i banken på Rosten, som er seks-sju kilometer utenfor byen. Der hadde alle parkering. Etter at vi flyttet til byen, mistet vi parkeringsmulighetene. Da måtte vi begynne å sykle, gå på ski eller ta bussen, forteller Roy Nesse til NRK.

Han jobber i Danske Bank i Midtbyen i Trondheim, og møter NRK ved sykkelparkeringen.

Av de omtrent 500 ansatte ved det norske hovedkontoret i trønderhovedstaden er det mange som gjør som Nesse.

Kollektivtilbud

– Vi så en kraftig reduksjon i bilbruken blant våre ansatte da vi flyttet fra Rosten og til sentrum, tilsvarende 80 prosent eller 5000 kilometer hver dag, sier kommunikasjonssjef Stian Arnesen i Danske Bank til NRK.

Sykler hos Danske Bank

JOBBSYKLING: Sykkelparkeringen hos Danske Bank er velbrukt.

Foto: NRK

Reduksjonen av parkeringsplasser var en viktig grunn til at bilbruken gikk ned, ifølge Arnesen.

– Vi tror også at nærhet til kollektivtilbud, og at vi fremmer en aktiv livsstil, bidro til det, forklarer han.

Kjører hvis vi kan

Urbanet Analyse har undersøkt hva parkeringsplassene betyr for bilkjøring i byene våre, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Konklusjonen sammenfaller nokså godt med Danske Banks erfaringer:

– Du kjører som regel til jobb hvis du kan parkere gratis hos arbeidsgiveren eller har få problemer med å finne et sted der du kan sette fra deg bilen, sier trafikkforsker Ingunn Opheim Ellis til NRK.

Må du betale for jobbparkering eller bruke mye tid på å finne en parkeringsplass, velger de fleste å reise kollektivt, ifølge Ellis.