Hopp til innhold

Finner tiltak mot mobbing

Elever fra Trondheim er i dag samlet for å finne tiltak mot den økende mobbingen i skolene.

Mobbing
Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Tidligere lå trondheimsskolene langt under landsgjennomsnittet, men elevundersøkelser viser at mobbingen har økt, og ca 6% av elevene sier de utsettes for mobbing en eller flere ganger i uka.

I dag er 200 elever og lærere fra skolene i Trondheim samlet for å diskutere mobbing. Lerkendal stadion er arenaen, og grupper på 10-15 elever er fordelt på møterommene.

 

Løsningen på et økende problem

Det er Trondheim kommune som står bak samlinga, og rådgiver Erlend Moen, forteller at dette gjør de for å vise at de bryr seg. 

- Vi ønsker å oppnå å sette fokus på et stigende problem. Hva mener barna selv at må gjøres? Hva kan skolen gjøre, hva kan elevene gjøre? Vi må gjøre det vi kan for å få tallene på rett kjøl, sier Moen.

Den siste elevundersøkelsen som ble utført i Trondheim svarte rundt 350 elever fra 7. og 10. trinn at de blir mobba, ikke bare av andre elever, men også av lærerne.

- Vi har nulltoleranse mot mobbing i Trondheim. Det gruppene kommer fram til i dag blir sendt inn til kommunen, så skal vi utifra forslagene som kommer inn, iverksette tiltak, sier Moen.

 

Kjøpepress og motepress

To av elevene som var med på diskusjonen i dag var Maren Wessel Berg og Sjur Bergeseng fra Åsveien skole på Byåsen.

- Vi har prata om hva mobbing er, hvorfor man blir mobba, og hva som gjør at man føler seg mobba, sier Sjur.

De forteller at det ikke er så mye mobbing på deres skole, i hvert fall ikke som de selv ser. Men de har hørt om tilfeller, og innrømmer at mobbing er noe som skjer overalt, og at det kan være litt skult.

- Det er et stort kjøpepress, man må ha de riktige klærne og sånne ting. Nå er det en viktig grunn til at mange blir mobba, forteller Maren.

 

Lettere å mobbe på MMS

Bilder som sendes rundt mellom mobiltelefonene til elevene, og mobbing på internett har fått mye oppmerksomhet det siste året. Grunnen til at det er blitt en populær arena å plage andre på er klar sier Maren.

- Det er lettere å skrive og sende noe som man vet sårer noen, enn å si det ansikt til ansikt. Derfor er det lettere å mobbe via chatteprogram eller SMS, sier Maren.

- Mobberne gjemmer seg heller bak en PC og et anonymt brukernavn, enn å si noe rett til personen. Det er feigt, men enklere.

Det sier Dina Lingås, som er med i Ungdommens bystyre i Trondheim. De var med og arrangerte diskusjonen i dag, og synes at de har fått fram mange gode ideèr fra elevene selv.

 

Ikke bare prate

- Jeg synes at det har vært utrolig spennende. Det er et veldig fint samspill mellom deltakerne. Ingen tar ordet for mye, og ingen for lite, sier Dina.

Når diskusjonene i dag er over, så betyr ikke det at prosjektet er slutt.

- Vi prøver å få satt igang konkrete tiltak utifra det elevene har sagt i dag. Vi har ansvaret for at det faktisk skjer noe, og ikke bare blir snakka om, sier Dina.

Maren Wessel Berg og Sjur Bergeseng veit i hvert fall at det enkleste ofte kan være det beste, og vet hva slags ansvar elevene selv har for å bli kvitt mobbingen.

- Vi må si ifra hvis vi ser noe som skjer. Det er for mange som ikke sier ifra, sier Sjur.