Finanger krever 4,6 millioner

Trafikkskadde Veronika Finanger krever 4,6 millioner kroner fra staten. Finanger satt på med en fyllekjører, og har derfor ikke fått erstatning.

Finanger vant mot staten i Høyesterett for et halvt år siden. Da hadde hun kjempa om erstatning i ti år.

I slutten av 1995 ble Finanger 100 prosent ufør etter en trafikkulykke. Fordi sjåføren hadde vært full, ble hun nekta erstatning. Tolv rettssaker har vært holdt siden det. I Høyesterett i oktober i fjor, ble det slått fast at de norske reglene som hindra Finanger i å få erstatning var i strid med EØS-regler.

- Har rydda vei for andre

Nå håper Hans Jakob Moe, rådgiver i Landsforeningen for trafikkskadde Finanger får gjennomslag for kravet.

- Hun har vært den lille mann mot staten, og har banet vei for veldig mange andre. Nå synes jeg Finanger skal slippe å kjempe flere runder i rettsapparatet. Jeg håper vi får en rask og rimelig løsning på dette, sier Moe.

Også  Finangers advokat Tom Sørum mener erstatningskravet nå bør etterkommes.  

- Kravets størrelse tar utgangspunkt i gjeldene regelverk og rettspraksis på området. Vi har beregna et individuelt erstatningskrav basert på de retningslinjene vi mener å finne i rettspraksisen.

 - Pengene skal vare livet ut

Fanny Plato Amble, advokat hos regjeringsadvokaten sier at yngre folk som blir hundre prosent uføre i en ulykke kan få et betydelig inntektstap, men kan ikke si noe om Finangers erstatningskrav.

- Det er umulig å uttale seg om Finangers krav før vi har behandla saken.

Hans Jakob Moe, rådgiver i landsforeningen for trafikkskadde, mener kravet er på sin plass.

- Det er penger som skal vare livet ut for Finanger. Jeg synes det vil være urimelig om staten skulle overprøve det.

Det er ennå usikkert hvor lang tid Justisdepartementet vil bruke på saksbehandlinga.