NRK Meny
Normal

Fikk natur- og miljøpris

Kjell M. Derås og Arvid Jåma ble på søndag tildelt Trøndersk Natur-og miljøpris for 2009. Prisen, som er på 10.000 kroner, ble overrakt under Naturvernforbundets høstmøte.

Miljøpris
Foto: Staffan Dovärn

–Det er niende gang den deles ut og det er folk som har gjort en helt spesiell innsats for natur og miljøvernarbeid i Trøndelag som får denne prisen, så den henger svært, svært høyt. Det sa Per Flatberg til NRK Trøndelag i forbindelse med prisutdelinga.

Derås og Jåma fikk prisen for bredt naturvernengasjement gjennom mange år og for alliansebygging mellom natur- og miljøbevegelsen og samene.

Det er deres unike samarbeid, koblingen mellom ivaretaking av miljø og samisk kultur, som er hovedbegrunnelsen fra juryen for tildelingen.

– Prisen vil inspirere meg til å fortsette med alliansebygginga mellom samer og natur- og miljøverner. Det sa Kjell Derås til NRK Trøndelag.

Les mer om prisvinnerne


Kjell M. Derås (56) er født på Namdalseidet og har siden 1978 bodd på Levanger, der han i 1989 stiftet Skuggsjå as, og som han fortsatt er daglig leder for.

Skuggsjå har hatt en rekke prosjekter hvor det er sterk sammenheng mellom natur og samisk virksomhet, og også andre produksjoner. Han har siden 2001 ledet Naturvernforbundets arbeid for å redde fjellreven, og Skuggsjå har hovedansvaret for nettsida www.fjellrev.no.


Han var leder i Naturvernforbundets lokallag i Levanger fra 1994-2006, der utgivelse av Levangerkalenderen har vært viktig for å spre naturglede- og kunnskap, likedan ungdomsgruppa ”Nøkk og nerd”. Siden 2005 har han representert Nord-Trøndelag i landsstyret i Norges Naturvernforbund Han har også i mange år jobbet aktivt med å legge til rette for økoturisme, bl.a. gjennom Frolfjellprosjektet.


Videre var Derås en sentral person i ”Trygg Mat-TV-aksjonen i 1996, som var en bred allianse med flere tusen deltakere, og et mobilt Trygg Mat-hus.
Kjell M. Derås ble tidlig miljøaktivist. Han var aktiv i Samarbeidsgruppene for natur- og miljøvern (snm), engasjerte seg i Forrakampen og var en av lederne i Stilla og Detsika i kampen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget.


En vesentlig begrunnelse for å tildele han natur-og miljøprisen nå er hans engasjement i kampen mot skytefeltet på Nord-Fosen. Folkeaksjonen mot skytefeltet, som ble dannet i 1977 og der Derås og Arvid Jåma satt i ledelsen, var en historisk allianse mellom miljøvernere og samer. Det ble organisert en bred folkelig motstand mot skytefeltet og for vern av felles natur bl.a. gjennom Nord-Fosenmarsjen med mer enn 700 deltakere.


Motstanden førte til at skytefeltplanene ble lagt bort, og dermed var Derås og Jåma med på å legge grunnlaget for at ordførerne på Nord-Fosen høsten 2009 kunne presentere forslaget om opprettelse av Dåapma nasjonalpark. En historisk snuoperasjon var gjennomført.


Arvid Jåma (60 ) er født og oppvokst i det sørsamiske reindriftsmiljøet i Fovsen Njaarke (Fosen reinbeitedistrikt) Han fikk sin første rein i dåpsgave og har drevet egen selvstendig reindrift fra 18-årsalderen. Ved siden av den daglige reindrifta har han vært og er engasjert i reindriftsfaglig og næringspolitisk arbeid både lokalt og sentralt. Utenom reindrifta har han vært mye engasjert i samepolitiske-, kulturelle og historiske forhold.


Helt siden 1967 har Arvid Jåma nærmest sammenhengende vært medlem av offentlige råd og organer, og han har vært engasjert eller jobbet innenfor et vidt spekter når det gjelder samiske forhold. Han har bl.a. vært medlem av Norsk og Nordisk Sameråd, styremedlem i Norske Reindriftsamers landsforbund (NRL) og Nord-Trøndelag reinsamelag (NTR) og fra tidlig på 70-tallet over lengre perioder vært leder av Fosen Njaarke.


Jåma er en ivrig forsker i samiske slektsforhold og historie innen Fovsen Njaarke og ellers i det sørsamiske miljøet Han har vært leder/bestyrer ved Samien Sitje, de sørsamiske samlinger i Snåsa i 2 perioder.


Arvid Jåma har vært og er en sentral person i arbeidet for sikre reindriftas framtid på Fosen og har arbeidet med en rekke arealforvaltningsaker opp gjennom årene og er nå sterkt engasjert i motstanden mot vindparker- og kraftlinjer som truer reindrifta, en konflikt som nå også bringes inn for ILO. I disse sakene er det en bred allianse mellom naturvernere og de samiske interesser på samme måte som det var i kampen mot skytefeltet. Jåma var, som beskrevet under omtalen av Derås overfor, også sentral i skytefeltsaken.


Fakta om prisen


Prisen deles ut av Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag og Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag og er finansiert av Adresseavisen og Trønder-Avisa. Prisen, som tidligere het Midt-Norsk Natur-og miljøpris , ble i sin tid opprettet av Naturvernforbundet i Holtålen. Den er tidligere tildelt fjellomsynsmann Kåre Gullvik fra Kvikne, naturverner Per Flatberg fra Inderøy, nåværende leder i Naturvenforbundet Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant Gunn Karin Gjuul fra Ørland, reineier Idar Bransfjell fra Brekken, reiselivsgründer Ole Martin
Dahle fra Flatanger. I 2007 gikk prisen til Børge Dahle fra Rennebu for hans mangeårige engasjement i natur-og miljøarbeid og i fjor til Olav Nyrønning, Holtålen for bredt lokalt engasjement og arbeidet for å redde fjellreven.