Fikk fasit utdelt ved eksamen på NTNU

En glipp gjorde at flere av 3. års-studentene på medisinstudiet ved NTNU fikk utdelt eksamensoppgaver med både spørsmål og svar. – Frustrerende, synes tillitsvalgt for studentene.

Gløshaugen, NTNU

En glipp førte til at medisinstudenter ved NTNU fikk både spørsmål og svar utlevert på eksamen.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Prodekan ved medisin og helsevitenskap, Jon Magnussen, sier det dreier seg om den delen av eksamen hvor et kryss i én av fire ruter viser hva studenten mener er riktig svar.

Dette settet av spørsmål utgjorde 40 prosent av eksamensoppgaven.

– Vi henter hvert år ut oppgavene fra en stor database, og alle har da en tittel som ofte gir en klar pekepinn på hva rett svar faktisk er. Den tittelen fjernes selvsagt før studentene får oppgavene. På årets eksamen ble om lag 20 av totalt 115 slike oppgaver utlevert med tittel. Selv om tittelen ikke alltid er en klar indikator for svaret, er det en beklagelig feil og glipp, forteller Magnussen.

Jon Magnussen

– På årets eksamen ble om lag 20 av totalt 115 slike oppgaver utlevert med en fasitlignende tittel, forteller Jon Magnussen, prodekan ved det medisinske fakultet, NTNU.

Foto: NTNU

Studenter varslet om feilen

Eksamensglippen ble oppdaget av studenter rett etter eksamensstart, og det ble umiddelbart varslet om at en rekke av oppgavene hadde titler som indikerte det rette svaret.

– Det var studenter som så dette omtrent umiddelbart, og som varslet faglærer. Etter et par timer fikk alle studentene elektronisk beskjed om at det hadde skjedd en glipp, forteller prodekan Magnussen. Han legger til at studentene i ettertid har hatt oppfølging gjennom tillitsvalgte.

– Sensurgrunnlaget godt nok

Jon Magnussen sier programmeringen av databasen som spørsmålene hentes fra nå endres. Dermed skal man ved fakultetet unngå at glippen skjer igjen.

– Jeg synes ikke dette skal overdramatiseres. Feil av denne sorten har vi unngått så langt, og det er helt ny teknologi som nå er tatt i bruk. Grunnlaget vi har etter årets eksamen er uansett godt nok, selv uten de omtalte 20 spørsmål som inkluderte fasiten. Det dreier seg dessuten om en eksamen hvor man består eller stryker. Skulle det være besvarelser som ligger svært nær den grensa vil tvilen komme den enkelte til gode, sier Jon Magnussen.

Frustrasjon blant studentene

Tillitsvalgt for studentene ved medisinsk fakultet, Inga Skogvold Rygg, sier studentene har gitt uttrykk for frustrasjon over det som har skjedd.

Inga Skogvold Rygg

Inga Skogvold Rygg, tillitsvalgt for studentene ved medisinsk fakultet, NTNU sier det er veldig uheldig at det skjer en slik feil på eksamen.

Foto: Privat

– Det er jo veldig uheldig at det skjer en slik feil. Kullet består av 120 studenter, og de er nokså presset på tid. Om mindre enn ei uke er det ny eksamen. At det skjer feil som kan spre usikkerhet omkring eksamensresultatet er uheldig, sier Inga S. Rygg som selv er andreårsstudent på medisinstudiet.

Hun synes det er bra at fakultetet tar saken på alvor.

– Det virker som om fakultetet er opptatt av å finne ut hvordan feilen skjedde og selvsagt at den ikke oppstår igjen, sier Rygg.