Hopp til innhold

Fetere på bygda enn i byene

Folk på bygda er fetere enn folk i byene, viser Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

Vekt

Folk på bygda er mer overvektige enn folk i byene.

Foto: www.colourbox.com

Fra før er det kjent at Nord-Trøndelag er rammet av en fedmebølge, og ny forskning viser at små bygdekommuner kommer langt dårligere ut enn bykommunene.

* Kultur gir bedre helse

Stillesittende liv

HUNT-leder Steinar Krokstad tror en del av årsaken er at bygdafolk har et mer stillesittende liv, skriver Trønder-Avisa .

Steinar Krokstad

Steinar Krokstad.

Foto: NTNU

Ifølge undersøkelsen er rundt 20 prosent av folk i de største bykommunene i Nord-Trøndelag overvektige, men i mer spredtbygde kommuner i Namdalen og på Nord-Fosen er tallene over 30. I enkelte kommuner er rundt 40 prosent av innbyggerne overvektige.

– Vi vet ikke helt hvorfor det er slik. Men det ser ut til at levevanene på landsbygda fører til mer fedme, sier Krokstad til avisa.

Mer press i byene

Større sosialt press i byene kan forklare noe av forskjellene, men et større tilbud om fritidsaktiviter kan gjøre det lettere å være fysisk aktive i byen enn på bygda.

Steinar Krokstad sier de store avstandene på landsbygda fører til et mer stillesittende liv. – Skal du noe sted, er du nesten nødt til å bruke bilen. I byen er det lettere å gå og bruke sykkel, og da beveger du deg mer, mener Hunt-forskeren.

Verre på kysten

HUNT-resultatene viser også at folkehelsa er bedre i innlandskommunene, enn i kystkommunene. Krokstad vet ikke sikkert hvorfor det er slik, men mener det har noe med kultur, økonomi og levevaner å gjøre.

Steinar Krokstad tror det er vanskelig å snu trenden med flere overvektige. – Vi må huske på at vi er biologisk sårbare i forhold til mat. Det er først de siste tiårene vi har hatt overflod av mat. Vi er ikke genetisk i stand til å takle en overgang fra å ha for lite mat, til overfloden vi opplever i dag, sier Krokstad.

Han mener folk skal forebygge sykdom ved å trene, men lavere hverdagsaktivitet og mye mat gjør at vekta likevel stiger i befolkningen.