Fete økninger til trønderfestivaler

Steinkjerfestivalen og Hilmar Alexandersen Folkemusikkfestival får betydelige mer penger fra Kulturrådet neste år.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

To av de største økningene for 2011 går til festivaler i Nord-Trøndelag. Tilskuddet til Steinkjerfestivalen øker fra 100.000 kroner i år til 250.000 kroner neste år. Hilmar Alexandersen Folkemusikkfestival, også den i Steinkjer, dobler tilskuddet sitt fra 200.000 til 400.000 kroner

Mange flere søkere


99 musikkfestivaler fra hele landet deler Kulturrådets pott på nesten 33 millioner kroner neste år.

Til sammen 173 håpefulle sendte inn søknad om støtte. Samlet søkesum var på over 106 millioner kroner. Det er over 10 millioner kroner mer enn i fjor.

Folkemusikk- og verdensmusikkfestivalene får den største økningen i pengestøtte neste år.

– Viser kvaliteten

– Vi har forsøkt å imøtekomme festivalenes ønske om forutsigbare rammer og samtidig ivaretatt dynamikken i ordningen. Det har vært en betydelig utfordring når rammen ikke er økt. Jeg mener likevel årets tildeling speiler den kvalitetsmessige utviklingen norsk musikk er inne i, sier medlem av Norsk kulturråd og leder for festivalutvalget, Arnfinn Bjerkestrand.

Kulturrådet mener festivalene har en sentral rolle som formidler av musikk i Norge, spesielt utenfor de største byene. Kulturrådet legger vekt på at det skal finnes et mangfold av festivaler over hele landet og innen alle sjangere.