Fergesamband innstilt

På fylkesvei 771 i Nord-Trøndelag er fergesambandet Skei-Gutvik innstilt, på grunn av sterk vind.