Fem uker med møkk på timeplanen

Hele våronna overlates til elevene. Klasserommet er bytta ut med traktoren og teori blir praksis.

Stian Aspås Pedersen og Ola Fuglem

Elevene Stian Aspås Pedersen og Ola Fuglem er klare for våronn ved Mære Landbruksskole.

Foto: Bjørn Solli / NRK

– Det er noe som elevene virkelig vokser på, sier Bjørn Åge Fjeset, som er avdelingsleder for gårdsbruket ved Mære Landbruksskole.

Det er tredje gang skolen lar elevene få ansvaret for hele våronna på det 1200 mål store gårdsbruket.

De elleve avgangselevene i agronomklassen får prøve seg på alt fra fraukjøring og pløying til personalansvar og HMS-arbeid. Hver dag skal de også lede yngre medelever som hjelper til med arbeidet. Våronna blir i praksis et fem ukers lederkurs.

LES: – Landbruket avhengig av ungdommen

Får kjenne på trykket

Ved å gi elevene hele ansvaret for våronna får de virkelig kjenne hvor travelt det kan være.

– Da får de kjenne på trykket på en gård, sier Fjeset.

Han tilføyer at elevene nå skjønner at alt de har lært i klasserommet i vinter er viktig å huske på i praksis.

Han skryter også av flinke ungdommer som er veldig interessert i å lære seg mest mulig om hvordan de skal drive en gård.

LES: Unge bønder vil bli hørt

Ikke stress

Pløying ved Mære Landbruksskole

Elevene ved Mære Landbruksskole er snart ferdige med pløyinga.

Foto: Bjørn Solli / NRK

– Vi må ta det med ro, ellers har vi ikke kontroll på det vi skal gjøre, det sier Joakim Tangstad.

Han har hovedansvaret for våronna nå og vil unngå stress. I dag er han litt bekymra for nitrogentapet ved spredning av husdyrgjødsel i finværet, men trøster seg med at de har slagesprederutstyr ved skolen.

Våronna ved Mære Landbruksskole er i rute. Fraukjøringa og pløyinga er snart ferdig og Tangstad sier de vil komme i gang med såing i løpet av dagen. Også sauene er sluppet på innmarksbeite.

Møkkajobben er tidkrevende

7000 kubikkmeter husdyrgjødsel skal spres på jordene til landbruksskolen i løpet av våronna.

– Det er veldig mye. Det er arbeid hver dag i 14 dager, sier Sindre Bjørås som er ansvarlig for gjødsling.

Arbeidet er både tidkrevende og mannskapskrevende, men nå er han snart ferdig med håndtering av all dritten.

- Når du begynner å se enden på det, så er det en god følelse, sier Bjørås.

Gjødselskummen er snart tom, men fortsatt gjenstår utkjøring av kunstgjødsel.

Spredning av husdyrgjødsel

Spredning av husdyrgjødsel ved Mære Landbruksskole.

Foto: Bjørn Åge Fjeset