Fem millioner til bryggerekka

Bryggerekka i Trondheim må inn på verdensarvlista, mener sentrum-venstre-alliansen i Trondheim, som vil ha et kulturløft i byen de kommende åra. De ønsker å sette av fem millioner kroner til opprustning av bryggene. Målet er at innen 2020 skal de historiske bryggene i Kjøpmannsgata være ferdig istandsatt som kulturminner.

Bryggerekka
Foto: Stein Lorentzen / NRK