Hopp til innhold

Fem av sju anker i Norges største dopingrettssak

Fem av de sju domfelte i norgeshistoriens største dopingrettssak anker dommene fra tingretten. Det samme gjør påtalemyndigheten.

Dopingmidler fra Operasjon Gilde
Foto: Politiet

Det er klart etter at ankefristen nå har gått ut.

Fra før er det kjent at den 39 år gamle hovedmannen anket dommen fra tingretten på stedet. Nå får han følge av tre av de andre mest sentrale i saken, i tillegg til en av medhjelperne.

– For strenge straffer

Advokat Jon Reidar Aae forsvarte 44-åringen med tilnavnet «Trykkeren», som ble dømt til fengsel i tre år og seks måneder, og inndragning av 450.000 kroner.

– Vi mener dommen er for streng, og anker over saksbehandlingen, skyldspørsmålet, straffeutmåling og inndragningen, sier Aae til NRK.

Sol Elden

Advokat Sol Elden og hennes klient anker store deler av dommen.

Foto: Terje Reite / NRK

Det samme sier advokat Sol Elden, som forsvarte en 27 år gammel mann som deltok i ledelsen av dopingnettverket etter 2008.

– Vi er ikke enige i rettens begrunnelser og konklusjoner. Vi anker derfor store deler av dommen, i tillegg til tingrettens saksbehandling, sier Elden til NRK.

Elden mener hennes klient er plassert feil i dopingnettverket, og sier straffelovens paragraf 60a, den såkalte mafiaparagrafen, er tillagt for mye vekt.

NRK er også kjent med at 28-åringen, som overtok ledelsen av dopingnettverket i 2008, har anket sin dom på seks års fengsel og inndragning av 2,6 millioner kroner.

Les også: – Dopingsjefen trakk i trådene i årevis

Advokat Thomas Øiseth forsvarte en 35 år gammel mann som ble dømt til to års fengsel og inndraging av 70.000 kroner. Hans klient er femtemann som anker.

– Vi anker bevisvurderingen under skyldspørsmålet for den posten domfelte ikke erkjente for tingretten. Det dreier som en mindre overdragelse av dopingmidler. I tillegg ankes straffutmålingen, sier Øiseth.

LES ALT OM RETTSSAKEN ETTER «OPERASJON GILDE» HER.

Laget tre millioner tabletter

Dopingbeslag fra Operasjon Gilde

Dette er noe av dopingen politiet beslagla under 'Operasjon Gilde'.

Foto: Politiet.

Opprullingen av det som skulle vise seg å bli norgeshistoriens mest omfattende dopingsak noensinne, startet høsten 2011, og fikk navnet «Operasjon Gilde».

14 politidistrikter over hele landet har vært involvert i etterforskningen av nettverket, og i september 2013 ble det tatt ut tiltale mot sju menn i Trondheim. Ifølge tiltalen skal de ha utgjort en «organisert kriminell gruppe» og framstilt mer enn tre millioner dopingtabletter.

Alle sju ble for tre uker siden dømt for alvorlig dopingkriminalitet, og ble idømt de hittil strengeste staffene for doping i Norge.

Dommerne i tingretten mener dopingsaken har vært helt spesiell i bevissammenheng.

– Vi har sett en uvant detaljrikdom i bevisene gjennom en betydelig mengde e-poster fra langt tilbake i tid. Retten har dermed hatt en unik mulighet til å få innsikt i virksomheten som har vært belyst i retten, sa tingrettsdommer Rune Lium under domsavsigelsen.

Påtalemyndigheten anker

Statsadvokat Unni Sandøy

Statsadvokat Unni Sandøy bekrefter at påtalemyndigheten anker straffeutmålingen for tre av de domfelte.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Aktor, statsadvokat Unni Sandøy, uttrykte i tingretten skuffelse over at både fengselsstraffer og inndragningsbeløp ble lavere enn påtalemyndigheten krevde.

– Vi er skuffet over at våre synspunkter ikke fullt ut er tatt til følge. Men vi legger merke til at tingretten har gått for strenge straffer på alle de sentrale aktørene, og det er vi fornøyd med, sa Sandøy til NRK etter domfellelsen.

Etter det NRK erfarer vil påtalemyndigheten anke straffeutmålingen hos tre av de domfelte.

Ankesak i oktober

Dersom Lagmannsretten godkjenner ankene, vil saken komme opp på nytt i oktober i år. Det er allerede satt av åtte uker til en eventuell ankesak.

Forsvarer Jon Reidar Aae har tro på at en ankesak vil slå positivt ut for hans klient.

– Det blir som å se inn i krystallkula, men hadde vi ikke hatt tro på at en anke vil føre fram, hadde vi ikke anket, sier Aae.