Trønder dømt til fem års fengsel for overgrep

En 45-åring fra Trondheim er i Sør-Trøndelag tingrett dømt til fem års fengsel etter overgrep mot flere mindreårige.

Tinghuset i Trondheim

En 45 år gammel mann fra Trondheim er dømt til fem års fengsel. Mannen fikk dommen opplest i Sør-Trøndelag tingrett i dag.

Foto: Anders Ulvolden / NRK

Trondheimsmannen som i dag ble dømt til fem års fengsel i Sør-Trøndelag tingrett, må i tillegg betale tilsammen 450 000 kroner til fire fornærmede i saken.

45-åringen ble dømt etter seks punkter i straffeloven, for å:

  • Ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år.
  • Ha hatt seksuell omgang med stebarn eller noen annen person under 18 år som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt.
  • Ha foretatt seksuell handling med barn under 16 år. Handlingen ansees som utført under særdeles skjerpende omstendigheter idet det særlig er lagt vekt på om handlingen er misbruk av omsorgsforhold, avhengighetsforhold eller nært tillitsforhold.
  • Ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller uanstendig atferd under særdeles skjerpende omstendigheter. Herunder penisavstøpninger (redaksjonell anmerkning.)
  • Ha produsert, innført, vært i besittelse av fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn.
  • I ord eller handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år, eller medvirkning til dette.

Mannen må betale henholdsvis 175 000 og 225 000 til to av de fornærmede, mens to får en oppreisning på 25.000 kroner hver.

I tillegg inndras to datamaskiner, seks harddisker, fem minnekort én mobiltelefon og én minnepenn fra mannens private eie.

Mannen ble i tingretten frifunnet på fire mindre punkter.

Vurderer anke

Mannens forsvarer, Torfinn Svanem, sier han sammen med klienten vil bruke de to neste ukene på å vurdere en eventuell anke.

– Han tar til etterretning det tingretten har kommet frem til i sin bevisvurdering. Og så er han skuffet for å ha blitt domfelt for noe han mener han har gjort. Det er et av elementene man må vurdere i forhold til å eventuelt inngi en anke innen 14 dagersfristen.

– Hvordan ser klienten på fem år i fengsel?

– Han mener det selvfølgelig det er veldig strengt idømt, sier forsvareren.

Erkjente ikke straffskyld

Rettssaken pågikk den første uka i april i Sør-Trøndelag tingrett. Der erkjente den 45 år gamle trønderen ikke straffskyld for å ha begått overgrep mot flere unge gutter, men erklærte seg delvis skyldig i å ha filmet og bestilt overgrepsfilmer.

Penisavstøpninger og overgrep

Da politiet ransaket mannens leilighet i august i fjor, fant de store mengder dokumentasjon på overgrepene, samt over 20 avstøpninger av peniser som tilhørte mindreårige gutter.

Til sammen ble det tatt beslag i datamaskin, kamera, minnepinner og harddisker som inneholdt rundt 4.000 bilder og 174 filmer av seksuelle overgrep.

Påtalemyndigheten mener 27 av filmene enten er produsert av tiltalte eller på hans initiativ. Overgrepsfilmene har en samlet spilletid på rundt 30 timer.