NRK Meny
Normal

– Nå vet alle hva kvikkleire er

I dag er det fem år siden det store kvikkeleireskredet i Namsos.

Ras Namsos

Rundt ti hus og htter ble tat av leirmassene.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Jeg tror alle i Trøndelag vet hva kvikkleire er, ikke minst på grunn av hendelsen i Kattamarka for fem år siden, sier Asbjørn Osnes, overingeniør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Tok hus og hytter

Fredag 13. mars 2009 gikk et stort kvikkleireskred i Kattmarka i Namsos.

Ingen personer ble skadet, men rundt ti hus og hytter ble tatt av raset. I tillegg ble en vei og mange eiendommer ødelagt.

Fem år etter er hus- og hytteeierne ikke blitt enige med kommunen og staten om erstatningsoppgjøret etter raset.

Økt oppmerksomhet

Flere statsetater og kommunen ble mer oppmerksomme på faren ved dårlige grunnforhold etter skredet i Namsos, sier Asbjørn Osnes i NVE.

Han sier at de møtes med større og større forståelse av entreprenører og kommuner som ønsker å legge til rette for boligbygging.

– Jeg tror alle ser at det er mye å vinne, både samfunnsøkonomisk og personlig, at vi gjør en best mulig jobb.

– Alt har blitt bedre

Han sier at NVE har gjennomført kvikkleireøvelser, både internt og sammen med kommuner og andre statlige etater.

– Med øvelser blir vi mye bedre kjent med hverandre. Vi vet hvem som skal gjøre hva og vi har bedre kontakt. Da går det rimelig kjapt oss imellom, sier Asbjørn Osnes.

– Så varslingsrutinene har blitt bedre?

– Alt har blitt bedre. Mye bedre.