Hopp til innhold

Felles norsk-svensk nødnett tatt i bruk

Politiet i Norge og Sverige kan for første gang snakke sammen på et felles radiosamband. De nasjonale nødnettene i de to landene er koblet sammen og ble testet på en stor øvelse ved riksgrensa onsdag.

Felles nødnett Norge Sverige testes på øvelse

Svensk og norsk politi kan snakket sammen på radio i et felles nødnett for første gang.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

– Det er ikke mer enn et år siden vi fikk et nasjonalt nødnett på plass i Norge. At vi ett år etter kan koble sammen nødnettene er veldig positivt, sier justisminister Anders Anundsen.

Sammen med den svenske innenriksministeren Anders Ygeman, innviet han i dag et felles nødnett og radiosamband for Norge og Sverige.

Felles nødnett i Norge og Sverige

Det norsk-svenske radiosambandet ble testet på en redningsøvelse i Meråker onsdag.

Foto: Rita Kleven / NRK

– Dette betyr at vi kan samarbeide bedre og dra nytte av hverandres ressurser, sier Ygeman til NRK.

Storstilt grenseøvelse

Sammenkoblingen ble tatt i bruk for første gang på en stor grenseredningsøvelse langs E14 i Meråker kommune onsdag. Det handler om å komme fort fram og samarbeide godt når en krise eller hendelse skjer ved riksgrensene i Norge og Sverige.

Anders Anundsen og Anders Ygeman

Justisminister Anders Anundsen og den svenske innenriksministeren Anders Ygeman innviet sammenkoblingen.

Foto: Rita Kleven / NRK

– Det jeg har sett i dag er veldig bra. Vi ser at samhandlingen blir noe helt annet når man kan kommunisere direkte, sier Anundsen.

Scenarioet i Meråker var en storulykke på vei, og cirka 25 til 30 kjøretøy fra norske og svenske nødetater deltok, samt flere helikopter.

Ygeman er fornøyd med det svensk-norske samarbeidet.

– Jeg tror dette kan lede til et mer effektivt toll- og politiarbeid, og bedre redningsaksjoner, sier den svenske ministeren.

Felles nødnett Norge og Sverige

Dagens øvelse viste at alt fungerte. Operasjonsledelsen i politiet i de to landene brukte det samme nødnettet.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

Unik i verdenssammenheng

Norge og Sverige er de første landene i verden til å koble sammen nødnettene.

100 gjester fra flere land i Europa var til stede under øvelsen.

– Det er mange europeiske land som bruker den samme basisteknologien som vi gjør i Norge og Sverige, så dette tror jeg er noe som kan utvikle seg, sier Anundsen.

Et felles nødnett og radiosamband vil kunne brukes i ulike situasjoner forteller han.

– Det gjelder ikke bare ulykker på grensa, som vi har øvd på i dag, men også samarbeid med ordinært politiarbeid, transport av pasienter, spaningsoppdrag og så videre, sier han.

– Når vi får denne muligheten så kan vi utvikle ulike former for samarbeid som begge land kan dra nytte av, sier Ygeman.