Felles fylke kan gi 650 tapte arbeidsplasser

Et sammenslått Trøndelag kan bety enten mange nye arbeidsplasser og vekst, eller fare for full nedbygging av en rekke offentlige arbeidsplasser i fylkeshovedstaden i nord.

Steinkjer i solnedgang

Framtida er i spill for mange arbeidsplasser i Steinkjer når regionaliseringsspørsmålet nå er på dagsorden

Foto: Espen Andre Wåde

Dermed kan det bli enten gull og grønne skoger, eller full ørkenspredning i det offentlige Steinkjer. Først og fremst handler det om hvorvidt Steinkjer kan bli valgt som administrasjonssenter i et nytt trønderfylke eller ikke.

Kan få 600-650 offentlige arbeidsplasser

Roald Sand, Trøndelag forskning og Utvikling

Forsker Roald Sand i Trøndelag Forskning og Utvikling.

Foto: NRK

Blir Steinkjer senter i en ny felles fylkeskommune, kan over et halvt tusen nye offentlige arbeidsplasser bli resultatet, sier forsker Roald Sand, ved Trøndelag Forskning og Utvikling.

Han har sett på hva resultatet kan bli av ei eventuell fylkessammenslåing, for Steinkjer som administrasjonssenter.

Rapporten ble overlevert fylkeskommunen i Steinkjer i dag, som en del av arbeidet med å se på konsekvensene av den mulige fylkessammenslåinga i Trøndelag.

– Eller kan miste 650 arbeidsplasser

I motsatt fall, dersom fylkeskommunens ledelse legges til Trondheim, og annen regionalisering skyter fart, kan Steinkjer miste det tilsvarende antall arbeidsplasser.

I statlig regi, i fylkeskommunen og i organisasjoner, lag og foreninger som regionaliseres, vil nemlig et slikt antall arbeidsplasser komme til å forsvinne, om valget av administrasjonssted til gjort til Trondheims fordel.

En iskald kveld ved Nedre Elvehavn

Trondheim er i stadig vekst. Byen er langt mindre avhengig av offentlige arbeidsplasser, enn Steinkjer.

Foto: Roar Hansen

Steinkjer mye mer sårbar enn Trondheim

567 fylkesorganiserte arbeidsplasser finnes i Steinkjer i dag.

Dette utgjør 5 prosent av alle arbeidsplasser i nordtrønderhovedstaden. Et tilsvarende antall arbeidsplasser i Trondheim vil representere 1 prosent sysselsetting.

Steinkjersamfunnet er dermed mye mer sårbart enn Trondheim for nedlegging av offentlig virksomhet som følge av regionalisering, konkluderer rapporten fra Trøndelag Forskning og Utvikling.

I forkant av den store sammenslåingsrapporten

Seinere denne uka kommer den store utredninga de to fylkeskommunene har bestilt, omkring en mulig sammenslåing av fylkene. Rapporten fra Trøndelag Forskning og Utvikling i Steinkjer, er dermed en forsmak på hva som er i vente.

Det er slått fast i forutsetningene for arbeidet med en regionalisert fylkeskommune, at det skal tas tilbørlig hensyn til en balansert utvikling framover, ikke minst i den mest sårbare av fylkeshovedstedene, Steinkjer, den tydelige lillebror i det spillet som nå er i gang.

Bare framtida vil vise om det er mulig å nå et slikt mål.