Hitra og Frøya bomfri

Klokka 17 i dag kunne bomvakt Bjørn Moen stenge døra til bomstasjonen på Sandstad. Fastlandsforbindelsen til Hitra og Frøya er nedbetalt og i kveld er det fest.

Bjørn Moen

Bjørn Moen kunne låse døra til bomstasjonen på Sandstad kl. 1700, 20.februar.

Foto: Petter Vidar Vågsvær / NRK

Dette er dagen mange har ventet på. Etter å ha forhåndsbetalt bomavgift på ferga siden 1991, ble bompengeavgiften etter hvert overført til bomstasjonene ved de nybygde tunnelene. 19 år senere er siste bomavgift betalt.

Lørdag ettermiddag var omlag 100 personer samlet ved bomstasjonen på Sandstad, da bomstasjonen stengte kl. 1700. Første kjøretøysom kjørte gratis gjennom den nedlagte bomstasjonen, var Helsebussen fra Frøya til Trondheim.

Nedleggingen av bomstasjonen blir feiret på Dolmsundet hotell med innbudte gjester og fyrverkeri lørdag kveld.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Fyrverkeri

Stengingen av bomstasjonen på Hitra ble feiret med fyrverkeri og fest lørdag 20.febr.

Foto: Petter Vidar Vågsvær / NRK

Siste krone innkrevd

Allerede i 1986 ble selskapet Hitra Frøya Fastlandssamband AS etablert for å kreve inn penger til den nye fastlandsforbindelsen. Etter flere års politisk drakamp kom arbeidet i gang i 1992.

Det store veiprosjektet skulle finansieres av stat, fylke, og kommunene Hitra, Frøya og Snillfjord. Bilistene skulle bidra med 38 prosent av kostnadene gjennom bompenger.

20. februar 2010 er det slutt. Da har bommene krevd inn de kronene som trengs for få alle bruer, tunneler og veier i prosjektet på plass. Og til alt overmål er pengene kommet inn raskere enn forventet.

– Vi har sett at det er en stor økning i trafikken fra år til år, sier bombetjent Bjørn Moen som jobber i bomstasjonen på Sandstad. Den er nå historie.

Les også: Brann i Hitratunnelen slukket
Kom seg ut fra brennende vogntog

Siste bom ut

Veien har vært lang for å komme i mål.

Fjellværøyforbindelsen mellom Ansnes på Hitra og Mastad på Fjellværøya sto ferdig i 1992 til en pris på 106 millioner kroner. To år senere sto Hitratunnelen ferdig. Prislapp: 332 millioner kroner. Tunnelen mellom Dolmøya på Hitra og Frøya åpnet i 2000 til en kostnad på 475 millioner kroner.

Bomstasjonene på Ansnes og Dolmøya ble satt ut av drift i 2003 etter lang og tro tjeneste.

Etter planen skulle prosjektet være nedbetalt i 2012, men bedre økonomi i bomselskapet og økt trafikk fører til at bommen kan legges ned før tiden.

Men bombetjenten på Sandstad ser slettes ikke mørkt på å bli arbeidsledig.

– Det kommer ikke som noe sjokk, akkurat. Vi har vært forberedt på dette. Og på grunn av tunnelen er det ikke det verste stedet å bli arbeidsledig på, heller, sier Bjørn Moen til NRK.

Ikke helt ferdig

Den siste biten av fastlandsforbindelsen, ny vei og bru fra Dolmøya og over til fast-Hitra, er foreløpig ikke satt i verk. Årsaken er lokale uenigheter og konflikten med rødlistede dyrearter som holder til i området byggearbeidene var planlagt.

Det jobbes nå med å finne en løsning for å sette kronen på verket på fastlandsforbindelsen.

Frøyatunnelen

Den undersjøiske tunnelen under Frøyfjorden mellom Hitra og Frøya, er blant annet finansiert med bompenger.

Foto: Petter Vidar Vågsvær / NRK