Farlig skoleveg

Foreldre i Leksvik er svært bekymret over det de mener er en rasfarlig skoleveg. Fylkesråd Susanne Bratli sier de skal vurdere om vegen skal flyttes.

Foreldre i Leksvik vil ha en annen skoleveg.

Flere ganger daglig må skolebussen kjøre på den rasfarlige fylkesvegen i fjellområdet mellom Leksvik og Mosvik. Vegen er smal. På den ene siden raser det jevnlig store steiner ned fra fjellet, på den andre sida har veien rast ut, og det er mer enn 60 meter rett ned. Foreldrene er fortvilet og frykter at det snart kan skje ei ulykke. 

Fjellet sikres

Det rasfarlige fjellet ved Sellikammen skal være sikret om to uker. Flere ras har gått i området de siste årene, men nå loves det at veien skal bli helt trygg. Det tror ikke Øystein Ramdal på, hver dag sender han tre barn med skolebuss på den smale veien under fjellet.

Utelukker ikke ny veg   

 Fylkesråd Susanne Bratli har bedt om en utredning fra Statens vegvesen der en omlegging av vegen er et av alternativene. Hun sier at de nå skal vurdere om vegen skal flyttes.

                      

Mesta er i ferd med å sikre skolevegen.