Farlig parkering i Bindal

På fylkesvei 17 ved Heilhornet i Bindal står det både personbiler og bobiler parkert langs veien. Politiet har dratt for å avverge en potensiell farlig situasjon, da det er vanskelig å passere. De jobber med å kontakte bileiere.