Farlig med fotsår

Diabetikere med fotsår lever farlig, viser funn fra HUNT2.

Såre føtter etter 743 000 skritt på to uker.

Illustrasjonsbilde.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Ifølge forskning fra Universitetet i Bergen (UiB) har diabetikere som har hatt fotsår over lengre tid, dobbelt så høy risiko for å dø som resten av befolkningen.

- Studien viste at diabetikere med tidligere fotsår har dobbelt så høy dødsrisiko enn andre. I tillegg har denne gruppen førti prosent høyere risiko for å dø enn andre diabetikere som ikke har hatt fotsår, sier Marjolein Iversen ved institutt for samfunnsmedisinske fag ved UiB til avisa På Høyden .

Framskredet sykdom

Hun har analysert funn fra den store helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT2) som hadde 65.000 deltagere. I tillegg har hun samlet inn informasjon fra dødsårsaksregisteret.

En av ti diabetikere svarte at de hadde hatt fotsår som brukte mer enn tre uker på å gro. Sårene kan oppstå som gnagsår eller for å bruke for trange sko og lignende.

Sårene gror dårlig på grunn av nedsatt blodsirkulasjon og følsomhet i føttene. De kan også være symptomer på dårlig blodsukkerregulering, hjerte- og karsykdommer, depresjon og dårlig nyrefunksjon.

Fotsårene kan også være et uttrykk for dårlig bodsukkerregulering, hjerte- og karsykdommer, depresjon og dårlig nyrefunksjon.

Folkesykdom

I Norge er om lag 265.000 personer rammet av diabetes. Mange lever med sykdommen uten å ha fått noen diagnose.

- Diabetespasienter bør sjekkes for fotsår minst en gang i året. Ved en mer framskredet diabetessykdom, bør de sjekkes hver tredje måned.

Iversen mener helsetjenesten bør forbedre rutinene og gi mer opplæring til helsepersonell om fotsår.

- Det er av stor betydning å organisere framtidig helsetjenester slik at oppfølgingsrutiner gir mulighet for tidig og tett klinisk oppfølging av denne pasientgruppen, både i kommunehelsetjenesten og sykehus, sier hun.