Farlig luft i flere storbyer denne uka

Lufta i Trondheim, Tromsø og enkelte steder i Oslo er tidvis svært forurenset tirsdag og onsdag. Astmatikere og allergikere bes være oppmerksomme.

Svevestøv

Tirsdag og onsdag varsles høyt forurenset luft i de mest trafikkerte områdene i flere av landets største byer.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

De største byene har tidvis problemer med høye konsentrasjoner av svevestøv og NO2. Sammen med spesielle værforhold kan forurensingsnivåene gi helseskade.

Denne uka er det høy luftforurensing i Oslo, Trondheim, Tromsø og Bærum.

Det meldes på nettstedet luftkvalitet.info, som drives på vegne av Norsk Institutt for Luftforskning, Miljødirektoratet og Statens Vegvesen.

– Vanskelig vær

Marianne Langedal

Marianne Langedal er miljøsjef i Trondheim kommune.

Foto: Grete Thobroe / NRK

I morgen- og ettermiddagsrushet i Trondheim ventes det sterkt forurenset luft tirsdag.

– Været er vanskelig i disse dager. Det er tørt, kaldt og mye vind, noe som gjør at veien tørker ut, sier miljøsjef i Trondheim kommune, Marianne Langedal.

Vanligvis brukes saltlake på veiene når det er kuldegrader for å binde støvet. Det kan ikke gjøres når det er så kaldt og tørt som det er nå, fordi det vil gjøre veibanen svært glatt.

I Tromsø ventes tirsdag ettermiddag høy luftforurensing på tørre hovedveier grunnet stor trafikk. Det samme gjelder for store deler av onsdag.

I Oslo er enkelte steder i sentrum veldig forurenset - det samme gjelder for Bærum.

I Bergen meldes moderat forurensing tirsdag, med unntak av i sterkt trafikkerte strøk, hvor forurensingsnivået kan være betydelig høyere.

Rødt varsel

Luftkvalitet.info bruker fargekoder for å vise hvor forurenset luften er. De deler inn i lite, moderat, høy og svært høy forurensing.

Rødt varsel betyr høy forurensing, og innebærer betydelig helserisiko hos astmatikere og personer med andre luftveissykdommer, samt alvorlige hjertekarsykdommer.

– Ved rødt varsel bør barn med luftveislidelser og voksne med alvorlige hjertekar- eller luftveislidelser redusere utendørsaktiviteten og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene, skriver nettstedet.

Miljøsjef Langedal anbefaler særlig astmatikerne og allergikerne til å abonnere på SMS-varsel for luftkvalitet.

Forurensing i rush-trafikken

Kalde vintere og mye biltrafikk gjør at luften blir helsefarlig for de med luftveisproblemer og hjertetrøbbel.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Trondheim var verst i klassen

Fra 2005 til 2014 har Riksrevisjonen sett nøye på luftkvaliteten i 14 byområder i Norge. En rapport offentliggjort i slutten av november viste at verdiene av svevestøv og nitrogendioksid har vært for høye i flere av områdene.

Trondheim var verst i klassen. En av de mest forurensede gatene i hele Norge, var Elgeseter gate. Slik er det ikke lenger, på tross av at flere kjører med piggdekk.

– Renhold og støvdemping er årsakene til at vi er blitt bedre, sa rådgiver i miljøenheten i Trondheim kommune, Tore Nordstad til NRK i november.

I 2013 ble det innført strenge renholdsrutiner.

– Vi så raskt en endring. Resultatene for 2015 er foreløpig ikke kvalitetssikret, men vi vet at resultatene er gode, sier Langedal.