NRK Meny
Normal

Fare for lokale oversvømmelser

Lørdag ventes det store nedbørsmengder i Midt-Norge. Det kan føre til lokale oversvømmelser.

Værkart

Dette skjermbildet fra Yr.no viser nedbøren som ventes lørdag morgen.

Foto: Yr.no

– Vi venter at vannføringen vil øke raskt i lavereliggende vassdrag, men ikke at det blir over en såkalt femårsflom som i gjennomsnitt kommer hvert femte år, sier vakthavende hydrolog Ingjerd Haddeland i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til NRK.

Hun sier at situasjonen kan føre til lokale oversvømmelser.

Regn og snøsmelting

De store nedbørsmengdene ventes som regn i lavlandet. Det er kraftig regn kombinert med snøsmelting som gjør at det er fare for oversvømmelser lokalt.

Hydrologen ser for seg at de største problemene vil kunne oppstå i tettbygde strøk der rør og sluker kanskje er tette av is og snø.

– Og så er det snakk om kun i lavereliggende strøk, for oppe i høyde blir det snø.

Anbefaler åpne avløp

Ingjerd Haddeland har følgende råd til den som vil unngå oversvømmelse:

– Det som er veldig fint nå er at en passer på at det er åpent der vannet normalt skal renne, rør og sluk. Og at en får drenert vekk vannet fra husene, ned i overvannssystem, ut i bekken og videre til havet.

Kraftige byger

Meteorologisk institutt har sendt ut et såkalt OBS-varsel blant annet for Midt-Norge.

Fra natt til lørdag er det ventet store nedbørsmengder lokalt. Lørdag ettermiddag ventes det kraftige byger.