Fare for jord- og sørpeskred

NVE varsler at det er fare for jord- og sørpeskred i Trøndelag og Nordland. Det skyldes mye regn og snøsmelting.

Jordras på Støren

Mye vann i bakken øker faren for jordskred.

Foto: Henrik Sundgård

Skredfaren er moderat og det er også fare for flomskred og utglidninger.

Knut Ola Aamodt, vakthavende hydrolog i NVE.

- Med den fuktigheten som allerede er i bakken, øker mye nedbør skredfare, sier Aamodt.

Foto: Hilde Harket / NVE

– Det er såpass stor vannmetning i bakken at mer nedbør gjør at risikoen øker for skred, sier Knut Ola Aamodt, vakthavende hydrolog i NVE.

Mer vått vær i vente

Det er ventet varmere vær og mye regn på lavereliggende strøk mandag, melder NVE.

– Nedbørsprognosene ligger nå på grensen opp mot OBS-varsel fra Meterologisk institutt i Sør-Trøndelag og Nordland, sier Aamodt.

For Nord-Trøndelag er det nå sendt ut OBS-varsel for mandag og tirsdag om lokalt mye nedbør.

Berørte kommuner

I Sør- Trøndelag er det gult varsel for Bjugn, Osen, Rissa, Roan og Åfjord, mens varselet gjelder for stort sett hele Nord-Trøndelag og Nordland.

– Det har gått skred i Nordland, øst for Mo i Rana, så da skal det ikke mye mer vann til før det går flere skred, sier Aamodt.

Ta forholdsregler

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales, melder NVE.

Her kan du se oppdatert varsel fra NVE.

NRK Trøndelag akkurat nå