Får vinterbrøyte Gjevilvassvegen

Høgsterett har avsagt ein viktig dom i striden om vinterbrøyting av Gjevilvassvegen, skriv avisa OPP. Oppsittarar vart nekta å brøyte hausten 2016, fordi veglaget heller ville ha skiløype i vegtraseen. Seinare har striden vore i Tingretten og Lagretten som har gitt skifolket medhald. No har Høgstrett dømt: Grunneigarretten til brøyting er ulovleg sett til side, fastslår Høgsterett.