NRK Meny
Normal

Får trolig ikke asfaltere i år

Veidekke og entreprenørselskapet NCC må nå finne ut hvordan de vil håndtere den siste utviklingen i saken.

Asfaltering

I år skal det asfalteres for 300 millioner kroner i Trøndelag.

Foto: NRK

Statens Vegvesen varslet i dag at de to selskapene Veidekke og NCC risikerer å bli utestengt fra anbudskonkurransen om asfalterning i Trøndelag i år.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Foto: Margret Helland / NRK

Bakgrunnen er at selskapene har erkjent ulovlig prissamarbeid i begge trøndelagsfylkene.

– Det er en alvorlig reaksjon, men det er også alvorlig at det har foregått et samarbeid om pris. Det gjør at konkurransen ikke har vært riktig, noe som trolig har ført til en høyere pris for oppdragsgiver, sier Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Statens vegvesen.

Fortalte om prissamarbeid

Odin Kringen, tidligere distriktsleder i Veidekke Midt-Norge, sto i fjor fram og fortalte om prissamarbeid. NRK viste også en telefonsamtale mellom han og kontakten i det konkurrerende selskapet NCC der det kom tydelig fram at de to selskapene samarbeidet om anbudene de skulle inngå.

Prissamarbeid

I en NRK-reportasje kom det tydelig fram at Veidekke og NCC hadde bedrevet prissamarbeid.

Foto: NRK


At begge selskapene har erkjent ulovelig prissamarbeid er helt avgjørende for at de kan bli utestengt fra asfalteringsoppdrag i år.

– Dette er en klar melding til markedet, spesielt til disse to selskapene, at dette tolererer vi ikke, sier vegdirektøren.

Hva nå?

Kai Krüger Henriksen, kommunikasjonsdirektør i Veidekke

Kai Krüger Henriksen, kommunikasjonsdirektør i Veidekke.

Foto: Margret Helland / NRK
Tor Heimdahl, kommunikasjonssjef, NCC roads

Tor Heimdahl, kommunikasjonssjef, NCC.

Foto: Margret Helland / NRK

De to selskapene må nå finne ut hvordan de vil håndtere den siste utviklingen i saken.

– Vi bestrider grunnlaget for en utestengelse, men vi skal se nærmere på det og så får vi se hva som kommer ut av en diskusjon, sier Kai Krüger Henriksen, kommunikasjonsdirektør i Veidekke.

Heller ikke kommunikasjonssjef NCC, Tor Heimdahl, har forklaring på hva selskapet vil foreta seg.

– Vi har jo nettopp fått vite det, så vi må få tid til å diskutere. Men vi er helt avhengige av å ha et godt forhold til Statens vegvesen, så vi vil svare på alle spørsmål de eventuelt vil stille i denne saken, sier han.

De ulike oppdragene i Trøndelagsfylkene har i år en verdi på rundt 300 millioner kroner. Dermed vil de to selskapene merke det godt dersom de ikke får være med i konkurransen.

E6 ved Melhus i Sør-Trøndelag

E6 ved Melhus i Sør-Trøndelag er en av mange vegstrekninger i trøndelagsfylka som trenger asfaltering i nær framtid.

Foto: NRK

Video fra Trøndelag

Midtnytt
F-35 flyr over Ørland hovedflystasjon
I Storlidalen i Oppdal er de allerede i gang med å lage skiløyper.