Får tilbud om erstatningsjord

Forsvarsbygg tilbyr gårdbrukere nær flystripa på Ørlandet erstatningsjord som kompensasjon i stedet for penger.

Ørland hovedflystasjon

Rullebanen på Ørland hovedflystasjon skal utvides med 600 meter.

Foto: Luftforsvaret

Olaf Dobloug

Olaf Dobloug er direktør i Forsvarsbygg kampflybase.

Foto: Morten Andersen/NRK

Det skjer når Forsvarsbygg skal utvide rullebanen. Dermed forsvinner 650 mål med matjord ved flyplassen.

435 mål jord

Forsvarsbygg kompenserer nå for noe av tapet av matjord med å skaffe til veie 435 mål jord som de har kjøpt opp av gårdbrukere på Ørlandet.

– Vi har hele tiden gått ut fra at vi skal forsøke å skaffe erstatningsjord istedenfor et økonomisk oppgjør. Det har vi nå fått til, sier Olaf Dobloug som er direktør i Forsvarsbygg kampflybase.

60 prosent av arealet i Ørland kommune er dyrka mark. Mesteparten ligger i det samme området som flybasen.

600 meter

Rullebanen skal utvides med 600 meter og landbruket er noe av det som blir hardest rammet av etableringen av kampflybasen.

– Det er stor etterspørsel etter dyrket jord på Ørlandet, og heldigvis har vi nå fått kjøpe jord av flere grunneiere. Disse områdene ligger ikke så langt unna flyplassen, og da blir det ikke så store avstander for dem som skal benytte seg av jorda, mener Dobloug.

Leder Lars Morten Rosmo i Sør-Trøndelag bondelag sier erstatningsjord kan være bra for enkeltbønder.

– Mange er fortvilet

Lars Morten Rosmo

Lars Morten Rosmo er leder i Sør-Trøndelag bondelag.

Foto: Julie Haugen Egge/NRK

– Men det må også kompenseres økonomisk for bortfallet av jorda. Ellers vil jeg si at mange bønder på Ørlandet er fortvilet og frykter forframtida si som følge av utbyggingen av flybasen, sier Rosmo til NRK.

Han mener staten er grådig når det skal investeres totalt ti milliarder kroner på Ørlandet.

– Mange er usikre og fortvilet over både privatøkonomi og yrket sitt. Nå bør storsamfunnet se enkeltmennesket, og sørge for at de ikke blir skadelidende. Det mest redelige vil være å betale ut bonden slik at han kan skaffe seg en ny bolig, eller eventuelt flytte gården sin, mener Lars Morten Rosmo.