NRK Meny
Normal

Får starte gasskraftverkene

Regjeringen ga i dag Statnett lov til å starte de mobile gasskraftverkene i Midt-Norge ved behov.

Det mobile gasskraftverket på Tjeldbergodden

Statkraft kan nå starte det mobile gasskraftverket på Tjeldbergodden.

Foto: Kjell Herskedal, Kjell Herskedal / SCANPIX

Terje Riis-Johansen

Olje- og energiminister Terje Riis Johansen.

Foto: Hommedal .Marit / SCANPIX

Statnett får dermed dispensasjon fra vilkårene slik at de gassfyrte reservekraftverkene på Tjeldbergodden og i Nyhamna kan tas i bruk. Utslippstillatelsene er også midlertidig endret.

Gjelder neste år

Begge vedtakene gjelder for ukene 1-20 neste år, opplyser Olje- og energidepartementet.

– Det at reservekraftverkene nå også kan brukes ved driftsforstyrrelser og i vanskelige driftssituasjoner gjør at vi reduserer sannsynligheten for utkobling av forbruk, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp).

Statsråden mener dette er et viktig tiltak for forsyningssikkerheten i Midt-Norge.

Midt-Norge er nå i en stram kraftsituasjon, og situasjonen kan forverres utover vinteren, mener statsråden.

Også driften av kraftsystemet kan da bli vanskelig. Reservekraftverkene kan med denne dispensasjonen redusere alvorlige konsekvenser for kraftforsyningen i landsdelen ved for eksempel store ledningsutfall eller alvorlig effektmangel.

Aldri i bruk

Sist det ble åpnet for at de sterkt forurensende resevekraftverkene kunne brukes, var i mars i år. Men kraftverkene ble ikke tatt i bruk denne gang heller.

Kraftverkene sto ferdige i 2008 etter at Statnett hadde investert 2,3 milliarder kroner i anleggene. Kraftverkene har kun stått i beredskap og har aldri vært brukt til ordinær kraftproduksjon.

– Vi har aldri hatt en situasjon som har tilsagt bruk av dem. Den egentlige konsesjonen sier at disse kraftverkene i en situasjon med alvorlig strømmangel skal være siste skanse før rasjonering. Dispensasjonen vi nå har fått handler om å bruke dem i tilfelle langvarige feil i ledningsnettet, sier kommunikasjonssjef Irene Meldal i Statnett til NTB.

Sårbart i Midt-Norge

Midt-Norge er sårbart for langvarige feil i ledningsnettet. Uten dispensasjonen som nå er gitt, ville Statnett måtte søke regjeringen dersom kraftverkene skulle benyttes ved langvarige feil i ledningsnettet.

– Da ville behandling av en slik søknad ta et par uker. Med den dispensasjonen vi nå har fått, kan vi starte anleggene på fire timers varsel dersom det skulle oppstå feil i ledningsnettet, sier Meldal.

Reservekraftverkene er mindre effektive enn ordinære gasskraftverk, og slipper ut mer CO2 enn et kullkraftverk. Reservekraftverkene utnytter mindre enn 30 prosent av energimengden i gassen. Et permanent gasskraftverk har en virkningsgrad på 60 prosent.

Kostbar strøm

Kraftverkene produserer så dyr strøm at det bare er i situasjoner der strømprisen er uvesentlig at de er tenkt brukt. Under forrige vinters periode med høye kraftpriser fortalte daglig leder Finn Johnsen i Entrogruppen til Dagens Næringsliv
at de sjeldent bruker sine tilsvarende reservekraftverk i Danmark.

– Våre reservekraftverk blir ikke startet opp før strømprisen er over fem kroner per kilowattime før nettleie og moms legges til, sa Johnsen.