Hopp til innhold

Får slippe ut gift ved naturreservat

Oppdrettsnæringen er sluppet inn i seks vernesoner på kysten, og i tre vernesoner har de fått tillatelse til gjentatte avlusinger med sterke giftstoffer. Naturvernforbundets leder i Sør-Trøndelag mener dette er lovbrudd.

Behandling med hydrogenperoksid

Naturvernforbundet reagerer kraftig på at oppdrettsnæringa har fått tillatelse til utslipp av lusemidler i verna områder . (Illustrasjonsbilde)

Foto: Øystein Lunde Ingvaldsen / Lunde Images AS

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Naturvernforbundet i Trøndelag er sjokkert over mange utslipp av lusemidler i verna områder. NRKs sjekk viser at oppdrettsnæringen har fått tillatelse til bruk av lusemidler i flere omganger i tre landskapsvernområder. Det er også foretatt en rekke avlusinger tett på naturreservater.

– Dette er etter reglene, svarer Miljødirektoratet.

Insektmidler

I naturreservatet Sørværet er det plassert et oppdrettsanlegg rett ved vernesonen. Her og i Sør-Smøla landskapsvernområde, Åsværet og Froan landskapsvernområde, har oppdretterne gjennomført en rekke avlusninger fra 2013 med stoffer som internasjonalt betegnes som sterke insektmidler.

Steinar Nygaard er leder i Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag og er skremt over bruken av azamethiphos, deltametrin, og emamectin benzoat i seks lusebehandlinger i vernesonen i Froan.

– Gift skal ikke ut i naturen, og her er det i tillegg et naturreservat hvor de fyller på med gift alt etter hvilke behov oppdretterne har. Da blir jeg litt matt, og er det egentlig noen vits i å ha naturreservat hvor det forurenses, spør Nygaard.

Arbeidsplasser

Også Fylkesmannen i Sør-Trøndelag hadde store problemer med å se for seg en vernesone med store oppdrett. De klarte ikke å se for seg at et landskapsvernområde skal ha to innsirklede områder midt i havet som ikke er landskapsvernområde. Ikke minst fordi fiskeavfall og kjemikalier kunne påvirke vernet.

– Men vi måtte gi oss, konstaterer Harald Høydal. Han er underdirektør i miljøvernavdelingen.

– Den usikkerheten vi hadde ble testet politisk. Men produksjon av fisk og arbeidsplasser veide tyngre enn verneinteressene, sier han til NRK.

Ikke bekymret

Cecilie Kristiansen

Cecilie Kristiansen er seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Foto: Siri Nordberg

Regjeringen bestemte i starten av september at oppdrettsvirksomheten skal kunne drives på permanent basis i Froan landskapsvernområde.

Miljødirektoratet på sin side virker ikke spesielt bekymret for utslipp fra oppdrett i landskapsvernområder som betegnes å ha store marine verdier.

– Det er de samme regler for utslipp som gjelder innenfor som utenfor vernesoner, sier Cecilie Kristiansen, som er seksjonsleder for lokal forurensning.

– Men samtidig jobber vi aktivt med å få ned bruken av medikamenter i oppdrettsnæringen, sier hun.

Naturvernforbundets Steinar Nygaard sier de aldri hadde sett for seg en slik utvikling i verna kystsoner.

– Her ser det ut som om forurensningsloven og naturmangfoldloven blir satt fullstendig til side. Hvis dette får fortsette er det i strid med alle lover som skal vare på slike verdier, mener Nygaard.