NRK Meny
Normal

Disse får penger til byantikvar

Åtte norske byer får tilskudd til å opprette byantikvarstillinger.

Steinkjer sentrum og kirka i bakgrunnen.

Steinkjer sentrum med kirka i bakgrunnen. Nå er dette en av åtte byer som fåt tilskudd til å opprette stillinger som byantikvar.

Foto: Morten Stene

Trehus Levanger

Trehusbebyggelse i Levanger.

Foto: NRK

– En byantikvar skal være en advokat for kulturminnene i kommunen, sier seniorrådgiver, Sissel Carlstrøm.

I februar i år inviterte Riksantikvaren 65 bykommuner til å søke om tilskudd til å ansette en byantikvar i full stilling. Riksantikvaren mottok femten søknader.

Åtte byer får tilskudd til å opprette byantikvar: Eigersund, Flekkefjord, Fredrikstad, Frogn, Kragerø/Risør (fellessøknad), Levanger, Moss og Steinkjer.

– Byantikvaren sin jobb er å være synlig for innbyggerne i kommunen med hjelp og råd. Det å sitte med et gammelt hus, krever kompetanse, forteller Carlstrøm.

Funkis og trehusbebyggelse

Steinkjer og Levanger er to av de åtte byene som nå får opprette byantikvarstillinger. Carlson forteller at de har sendt gode søknader.

– De har vært tydelige på kulturminnene i kommunen og de kobler dette opp mot kompetansen som allerede finnes i kommunen. Levanger med kulturmiljøfredringene i sentrum, og Steinkjer med gjenreisningsarkitektur, sier seniorrådgiveren.

Carlstrøm mener de to kommunene kan dra nytte av at de begge nå får en byantikvar.

– De kan få til et godt samarbeid og sammen med kompetansen på gjenreisningsarkitektur kultur og kulturmiljøfredringene, vil man få et robust og godt fagbilde. Vi har tro på at de to kommunene kan få gjort en god jobb når det gjelder å ta vare på kulturarven, forteller Carlstrøm.

Ønsker fast stilling på sikt

Det vil bli stilt vilkår til bykommunene som nå får en byantikvarstilling.

– Vi krever fulle stillinger, som skal vare i minst to år, men vi ønsker at stillingen skal bli fast på sikt. Dette er en kompetanse man hele tiden trenger i en kommune, sier Carlstrøm.

Video fra Trøndelag

På samenes festdag må den fineste stasen på. Ella (6) og lillebror Jovna gjør seg klar for feiring.
Et rådyr forvillet seg inn på flyplassen på Røros og måtte reddes ut av ansatte på lufthavna.
Marius Helmersen jobber som automatør ved Sykehuset Levanger. På fritiden bruker han all ferie og en halv million av egen lomme for å kjøre motorsykkel i ørkenen.