Far og sønn graver fram 150 rein

Reineier Gustav Kant har brukt flere dager i uken, hver uke siden februar på å grave fram rein som ble tatt i snøskred.

Opprydding av rein

Elias Kant og faren Gustav Kant har brukt mye tid på å finne og grave fram rein som ble tatt av et snøskred på Storhornet i Oppdal.

Foto: Morgan Frelsøy / Avisa OPP

11. februar fikk reineier Gustav Kant beskjeden ingen reineiere vil ha. Et stort snøskred hadde tatt 150 rein. 50 av disse var hans.

Etter lang tids arbeid er det nå blitt gravd fram rundt 130 rein. Noen ligger fortsatt begravd under snøen, mens andre har kommet fram etter snøsmeltingen.

– Det er ikke godt å si når vi blir ferdige, det er været som bestemmer, sier Kant til NRK. Det var avisa OPP som først omtalte saken.

Rein tatt av skred

Dagen etter snøskredet ble 36 døde rein funnet i området.

Foto: Haakon Nordseth

LES OGSÅ: – Frykter 200 rein omkommet.

Reinen beitet oppe på Storhornet i Oppdal da de ble tatt av det én kilometer brede snøskredet.

Den kalde sommeren har ført til at arbeidet med å hente ut reinkadavrene har tatt lang tid.

Rein tatt av skred

Noen få rein levde da reineierne begynte å grave i februar.

Foto: Dag Jørund Vik

Klover stikker opp av snøen

I februar var det vanskelig å finne alle dyrene som lå begravd i snøen. Skredet var en kilometer bredt.

– Nå ser vi en fot som stikker opp her og der. Andre dyr ligger helt eksponert. I tillegg markerer revene hvor reinen ligger, forteller Kant.

Nøyaktig hvor mange rein Kant har mistet får han ikke svar på før alle er gravd ut. Kant tror det vil ta opp mot to til tre år før reinsstammen er bygd opp igjen.

Store naturkrefter

Kant Legger ikke skjul på at det har gått med mye tid til dette arbeidet.

– Dette må man bare avfinne seg med. Naturen er uforutsigbar. Naturen gir og naturen tar. Dette er noe reineiere har måttet innfunnet seg med gjennom alle tider, sier Kant.

Hvordan er det å grave fram døde rein?

– Det er en jobb som må gjøres, sier Kant. Han prøver å ikke legge for mye følelser i det.

Økonomisk tap

For reineierne førte snøskredet til store økonomiske tap.

– Det har blitt signalisert at vi skal få erstatning, men først må vi skrive søknad å se hva som skjer, sier Kant.

Rein tatt av skred

Dette synet møtte reineierne da de først kom inn til skredområdet i februar.

Foto: Dag Jørund Vik