Får nei til boligbygging

I Melhus fortviler den politiske ledelsen over at dem til stadighet får nei til å etablere nye boligfelt i kommunen. Melhus er en del av Byvekstavtalen, som sier at kommunen ikke kan gjøre noe som bidrar til økt biltrafikk inn mot Trondheim. Når det søkes om å etablere nye boligfelt, så sier fylkeskommunen nei, fordi dem mener det vil bidra til økt biltrafikk, skriver Trønderbladet.