Får lov å skyte bjørn

Det er gitt fellingstillatelse på en bjørn i Namsskogan etter tap av sau i Strompdalen.

Bjørn på innmark

Fellingstillatelsen gjelder fra 4. august til 8. august.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har begrenset fellinsgområdet til sør for Bjørhusdalen, vest for Namsen og området avgrenses i sør og vest av kommunegrensene mot henholdsvis Grong og Høylandet kommuner.

En eventuell forlengelse vil bli vurdert av Fylkesmannen i samråd med søker ved tillatelsens utløp.

Hensikten med fellingstillatelsen er å stanse en større skadeutvikling raskt, skriver Fylkesmannen i sin konklusjon.

Utenfor yngleområde

Det aktuelle skadeområdet ligger utenfor det angitte yngleområdet for bjørn i Forvaltningsregion 6 (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal).

Perioden for de to fellingstillatelsene som ble gitt i Lierne kommune (ved Tunnsjøen og på Murumoen) gikk ut mandag 4. august kl. 24.00, uten av det ble felt bjørn.

Ingen av de to fellingstillatelsene ble forlenget av Fylkesmannen.