Får kraftig helsekritikk

Riksrevisjonen slakter ledelsen i Helse Midt-Norge for manglende økonomistyring.

"I Helse-Midt Norge synes den styringsmessige og økonomiske situasjonen å være ute av kontroll" heter det i en fersk rapport som omhandler forholdene i 2005.

Riksrevisor Jørgen Kosmo kom med den kraftige kritikken på en pressekonferanse i Oslo i dag, og kritiserte blant annet helseforetaket for å ha " begrenset evne til å følge departementets krav og styringssignaler."

Helse Midt-Norge er det eneste helseforetaket som er omfattet av den kraftige kritikken.

Omfattende snuoperasjon  

Kolbjørn Almlid
Foto: Ørn E. Borgen / Scanpix

Styreleder Kolbjørn Almlid i Helse Midt-Norge sier styret har gjort en rekke tiltak for å rette på de forholdene Riksrevisjonen avdekker.

- Vi ønsker å få til kostnadskontroll og en sunn økonomi, sier Almlid til NRK.

Han mener at man trolig trenger flere år på snuoperasjonen.

- Ingen må tro at det er mulig å snu ei skute som går i gal retning så fort. Vi må trolig bruke tre år på å få en god balanse mellom det vi har av helsetilbud og økonomien, sier Kolbjørn Almlid.

Ikke overrasket

Almlid er ikke overrasket over det sterke kritikken fra Riksrevisjonen.

- Da jeg gikk inn i dette i januar i år var det tydelig for det nye styret at det var mangelfull kostnadskontroll, særlig ved St. Olav. Det var åpenbart at det måtte gjøres tunge grep og det er vi i ferd med å gjøre, sier styrelederen i Helse Midt-Norge.