Får ikke ta over arbeidsoppgaver fra staten

Nye Trøndelag fylkeskommune ønsket prøveprosjekt med statlig overførte oppgaver allerede fra 2018. Departementet sa nei.

Odd Inge Mjøen

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen fikk beskjed av Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å vente og se.

Foto: Randi Wilsgård/NRK

Da det ble vedtatt at Nord- og Sør-Trøndelag skal slå seg sammen til ett fylke, hadde politikerne et håp om at de ville bli premiert med nye statlige arbeidsoppgaver. En av arbeidsoppgavene de ønsket seg var å starte pilotprosjekt allerede fra 2018. Derfor tok fylkesrådmann Odd Inge Mjøen turen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å ta opp spørsmål om pilotprosjekt.

– Det er innen helse, riksantikvarens områder, Norsk kulturråd, samferdsel, havbruk og utdanning, sa Mjøen.

Fikk ikke det de ville ha

Dagen etter Mjøens møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet orienterte han arbeidsutvalget om resultatet av møtet. På noen områder ble det åpnet for at fylkeskommunen får innflytelse på dette stadiet i prosessen.

– Det kommer noe innen kulturområdet og vi tror det med tannhelsetjenesten nå vil bli avklart, sier Mjøen.

Dette betyr at fylkespolitikerne ikke får overført alle de arbeidsoppgavene de ville ha. Kommunal- og moderniseringsdepartementet opplyser at årsaken til at Trøndelag ikke får nye oppgaver allerede fra 2018, er at Regjeringa snart skal behandle hele saken om framtidig regionstruktur.

Pilotprosjekt innen havbruk

Det var særlig innen havbruksforvaltning fylkeskommunen hadde et ønske om å sette i gang et pilotprosjekt. De ville også overta statlige arbeidsoppgaver innen integrering av asylsøkere og flyktninger.

– Departementet sier at vi må vente og se, sier Mjøen

Han fikk også beskjed om at det kommer avklaringer i en stortingsproposisjon.

I en e-post til NRK bekrefter departementet at de har rådet fylkeskommunen om å vente.

– Det vil være hensiktsmessig om Trøndelag fylkeskommune avventer fremleggelse av proposisjonen og Stortingets behandling, før Trøndelag fylkeskommune kommer tilbake med en konkretisert søknad. Søknaden vil da bli behandlet i samråd med departementene som har ansvar for oppgaver som er omfattet av søknaden. Det ble også formidlet på møtet at departementet ville bistå Trøndelag i arbeidet med å lage en mer konkret søknad, sier avdelingsdirektør Thor Bernstrøm i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.