Normal

Får ikke skutt bjørn

Ingen av de tre bjørnene som kan skytes under årets lisensjakt i Trøndelag er felt så langt.

Bjørn
Foto: Tor Beisvåg

Til tross for at mange jegere har fått lisens for å felle bjørn er det heller ikke i år skutt et eneste dyr under lisensjakta.

- Det er forholdsvis få bjørner som streifer i det området det er åpnet opp for lisensfelling, sier rovviltkonsulent i Nord-Trøndelag, Lars Bendik Austmo.

I år kan det felles to bjørner i Nord-Trøndelag og en i Sør-Trøndelag under lisensjakta. Det er bare tillatt å jakte i områder utenfor det som er vedtatt som yngleområder for bjørn. Men, ingen bjørner er skutt og heller ikke under tidligere års lisenjakt har det blitt felt bjørn. En årsak er at det stort sett er elgjegere som jakter, det sier Lars Bendik Austmo.

- Det er nok noen som går ut på bjørnejakt i begynnelsen av lisensperioden. Men de fleste er nok elgjegere som har ordnet seg lisens til å jakte bjørn. Da blir det til at de skyter bjørn dersom de kommer over den, sier Austmo.

I Jämtland lykkes derimot bjørnejegerne. I det nordlige området er jakta over etter at 35 bjørner har blitt skutt. Lengre sør er det bare sju bjørner igjen av kvoten. Men så er det også langt flere bjørner der enn de 30 til 40 man antar har tilhold i Nord-Trøndelag.

- I nabokommunen til Lierne er det registrert 250 bjørner, sier Austmo.