Får ikke selge hyttefelt i Meråker

Unni Dahl fra Meråker eier et område som er regulert til hyttefelt og vil gjerne selge dette til en investor. Nå har det gått ett halvt år og hun har ennå ikke fått lov.

Unni Dahl

Unni Dahl har ventet i over ett halvt år på å få godkjennelse til å selge et ferdig regulert hyttefelt.

Foto: Privat

Dahl søkte til kommunen om å få fradele grunn fra gården sin i Fagerlia i Meråker, for så og selge det som kan bli et hyttefelt til en investor som vil kjøpe hele området.

Søknaden ble sendt i april og Dahl presiserte at det hastet fordi investoren gjerne ville komme i gang raskt.

I starten virket det som kommunen ville behandle hele saken administrativt, for området var allerede ferdig regulert til hyttefelt. Men det viste seg at saken likevel måtte behandles politisk og gå gjennom både komité for kommunal utvikling og kommunestyret.

Blir utsatt gang på gang

Paul Høgseth

Unni Dahls advokat, Paul Høgseth, mener klageprosessen går alt for sakte.

Foto: Advokat Trondheim

Før sommeren ble saken utsatt en gang, og etter ferien bestemte politikerne seg for å si nei til fradelinga fordi de er redd gården skal bli for liten til å drive hvis hyttefeltet blir skilt fra resten av jorda.

– Klageprosessen går alt for sakte. Det virker som en veldig unødvendig forhaling av saken, sier Dahls advokat, Paul Høgseth, til NRK.

Klagen skal gjennom en runde til, både i komité og kommunestyret før den sendes til Fylkesmannen for vurdering der. Denne ekstrarunden er unødvendig sier Høgseth, som mener dette er trenering av saken og at investoren i verste fall vil miste interessen for å bygge ut hyttefeltet i Fagerlia i Meråker.

– Det er ikke meningen at man skal saksbehandle samme sak to ganger. Når kommunen fatter et vedtak første gang, så må man kunne forvente at det ble gjort en ryddig og ordentlig saksbehandlingsjobb i forkant.

– Måten kommunen har saksbehandlet denne klagen på medfører at saken blir unødvendig forsinket før det foreligger en avgjørelse fra Fylkesmannen, sier Høgseth.

– Den raskeste måten å gjøre det på

Bård Langsåvold

Ordfører i Meråker, Bård Langsåvold fra Arbeiderpartiet, mener at kommunen behandler klagen på riktig måte.

Foto: Arkiv/NRK

Ordfører i Meråker, Bård Langsåvold fra Arbeiderpartiet, mener at kommunen behandler klagen på riktig måte.

– Alle klager som har kommet på vedtak tidligere er behandlet slik som denne, og da er det vanlig prosedyre at det siste behandlende organ går gjennom saken på nytt, før den sendes videre til Fylkesmannen, sier Langsåvold til NRK.

Ordføreren er ikke enig i at saken tar unødvendig lang tid.

– Vi hadde den i kommunestyret forrige måned, så fattet styret et vedtak og deretter kom klagen på vedtaket etter at komiteen hadde hatt sitt andre møte.

– Derfor vil klagen nå behandles på det første møtet etter at den har kommet inn også er det første kommunestyremøte etter det. Så det er faktisk den raskeste måten å gjøre det på, sier Langsåvold.

– Hvor fort tror du saken kan komme til Fylkesmannen?

– Den vil bli ekspedert hos Fylkesmannen umiddelbart etter at kommunestyret har behandlet saken, sier han.

NRK Trøndelag akkurat nå