Får ikke reise hjem til Norge

Trondheimsmannen Arvid Birkeland er nektet hjemreise fra Brasil. Siden han søkte etter at han ble dømt, frykter dommeren at Birkeland ikke vil komme tilbake.

Arvid Birkeland

I juli ble Arvid Birkeland dømt til 11 og et halvt års fengsel for hvitvasking i Brasil. Selv mener han at han er uskyldig.

Foto: TERJE SVAAN / Adresseavisen

I juli ble Birkeland dømt til 11 og et halvt års fengsel i Brasil for hvitvasking av penger.

Han anker dommen, men ønsker å komme hjem til Norge for å jobbe med saken overfor norske myndigheter.

– Ønsker ikke å unndra meg straff

En annen Trondheimsmann, Trygve Kristiansen, som for ett år siden ble dømt til 18 års fengsel i samme sak, fikk utreisetillatelse, fordi han søkte før dommen falt.

Arvid Birkeland sier til NRK at situasjonen er fortvilt.

– Jeg har kone og fire barn å forsørge. Ingen i Brasil vil ansette meg med en slik dom. I Norge har jeg flere jobbtilbud. Jeg ønsker på ingen måte å unndra meg eventuell straff i Brasil, men kan ikke leve lenge uten inntekter.

Kristiansen har vært hjemme i Trondheim siden august. I desember kom også hans kone og fire mindreårige barn fra Brasil.

– Det er umulig å få seg arbeid i Brasil, slik situasjonen er, sier han til NRK.

– Myndighetene har fratatt meg levebrødet, sier Kristiansen som eide et stort leilighetshotell da han ble arrestert. Han har også anket dommen.

Norge har ingen utleveringsavtale med Brasil. Det betyr at dersom en dømt norsk statsborger reiser hjem, kan ikke Brasil kreve ham utlevert.

Føler seg forskjellsbehandlet

Flere av de andre nordmennene som er dømt i samme sak, får reise fritt mellom Brasil og Norge, fordi de søkte før de ble dømt.

Arvid Birkeland mener dette er forskjellsbehandling, men loven er klar:

Brasilianske myndigheter kan nekte en utlending utreise, om søknaden kommer etter at dom har falt. Det opplyser Birkelands brasilianske advokat, Guilherme Doval.

I dag leverer han anken på 11 og et halvt års fengsel. I mai er det seks år siden Birkeland som en av flere nordmenn ble arrestert i Natalprovinsen. Han har bare vært hjemme en gang siden, det var for to år siden.