Får ikke nok ambulansearbeidere

Ambulanse Midt-Norge får ikke besatt ledige stillinger som ambulansearbeidere. Bare i år brukes 55 millioner på overtidsbetaling og ekstrahjelp.

Ambulanse Midt-norge får ikke besatt ledige stillinger som ambulansearbeidere.
Foto: Ambulanse Midt-Norge

Utstrakt overtidsbruk bidrar sterkt til at Ambulanse Midt-Norge går mot et underskudd på 126 millioner kroner i år.

Annonserer mye

Nå i juli er det lyst ut 10 ledige stillinger som ambulansearbeidere på stasjoner i Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

Ambulanse Midt-Norge har 800 ambulanseansatte i Midt-Norge fordelt på 68 ambulansestasjoner. Og Helseforetaket har flere ganger lyst ut nye ledige stillinger.

– Det har vært veldig vanskelig. Vi har annonsert mye. Vi har også prøvd gjennom vikarbyrå. Det eneste som er mulig er å få folk fra Sverige. Det må vi sjekke ut i forhold til godkjenning i Norge, sier avdelingssjef ErlendSunderland i Ambulanse Midt-Norge til NRK.

Ambulanse Midt-Norge tar også inn flere lærlinger, fordi det er vanskelig å få inn folk med utdanning. I august starter 30 nye lærlinger fra Trøndelag og Møre og Romsdal.

Går med underskudd

– Utstrakt overtidsbruk, høyere pensjonskostnader enn tidligere og intern kompetanseheving er de viktigste årsakene til at Ambulanse Midt-Norge styrer mot et underskudd på hele 126 millioner kroner i år, bekrefter Sunderland.

Dette er klart bare et halvt år etter at Helse Midt-Norge overtok ansvaret for ambulansene fra private drivere.

Styret i Ambulanse Midt-Norge ser alvorlig på situasjonen, kom det fram på et styremøte i juni.

– Det kan diskuteres om det er snakk om en budsjettsprekk. Det har egentlig blitt satt av for lite penger til de private ambulanseselskapene i flere år. Det ble ikke brukt overtid, men flatlønn eller avspasering i de private selskapene, sier hovedtillitsvalgt for ambulansearbeiderne i Nord-Trøndelag, Lena Blomli til NRK.

Kan gi opplæring

Søknadsfristen går snart ut på 10 nye ledige stillinger i Ambulanse Midt-Norge. I en av utlysningene gis det også tilbud om opplæring. Her er søknadsfristen snarest:

Vi har til enhver tid behov for ambulansearbeidere med norsk autorisasjon. Dersom du ikke finner en aktuell stilling under utlyste stillinger, ber vi deg sende en åpen søknad.

Om du ikke oppfyller alle kvalifikasjonskravene, men har helsefaglig bakgrunn som kan være relevant for å tre inn i tjeneste gjennom vikarkursing, ber vi deg om å sende oss en åpen søknad hvor du beskriver dette nærmere, står det i utlysningene fra Ambulanse Midt-Norge.