NRK Meny
Normal

– Folk er skuffa over kirkens åpningstider

Kutt i kirketidene fører til at folk heller holder gravferden i begravelsesbyråenes seremonirom. Situasjonen frustrerer de pårørende.

Lade kirke

I løpet av uken har de 19 kirkene i Trondheim kun åpent for gravferd 33 tidspunkt i løpet av uka. Her er et bilde av Lade kirke.

Foto: Anne-Liss Bortne

Reduserte åpningtider i Trondheimskirkene fører til at pårørende flytter begravelsene over til begravelsesbyråenes egne seremonirom.

De pårørende beklager at de ikke får gjennomført gravferden i kirkene slik de ønsker.

Kirkene i Trondheim har sjeldent åpent i uka, og daglig leder Lars Erik Svanholm i Svanholm begravelsesbyrå, må stadig oftere bruke seremonirommet for å få gjennomført begravelsene.

– Bedre egnet for begravelser

Han liker det ikke, og de pårørende ville foretrukket kirkene. Også prost Thore Nome som forretter i begravelser, mener den verdige avslutningen hører hjemme i guds hus.

– Jeg ønsker at vi i større grad skulle bruke kirkene. Det er en bedre plass og et bedre rom for gravferden, sier han til NRK.

I løpet av uken har de 19 kirkene i Trondheim kun åpent for gravferd 33 tidspunkt i løpet av uka.

Dette er kun en tredel av tidspunktene som var tilgjengelig før 2011, og seks kirker er i utgangspunktet helt stengt for gravferd.

Roper varsko

Selv om man kan søke om å åpne kirkene på ønskede tidspunkt , blir dette for opprivende for pårørende i sorgsituasjoner, forteller Svanholm.

– Det er derfor vi nå roper varsko i forhold til åpningstidene. Vi ser at folk stadig velger andre løsninger, som igjen fører til at kirkene blir mindre brukt. Dette er ei samfunnsendring vi ikke vil ha, sier han.

– Den kirkelige og høytidlige stemningen forsvinner stadig mer fra seremonien, sier Svanholm.

Sliter med dårlig økonomi

Ledelsen i Trondheimskirkene mener dette er en nødvendig løsning. Fram til 2011 hadde de store underskudd, og valgte derfor å kutte i åpningstidene.

Med et gjennomsnitt på 18 begravelser i uken, mente kirkelig fellesråd at det burde holde med 33 gravferdstidspunkt.

De ble lagt til de mest brukte kirkene, på de mest brukte tidspunktene, men Kirkeverge Kjell Inge Nordgård vedgår at de kanskje var litt vel striks på tidspunktene den første tiden.

– Vi kommer til å ha en gjennomgang av denne ordningen ganske snarlig. Det er fremdeles slik at kirkebyggene og de ansatte har mange aktiviteter flere tider i døgnet. Hvis vi skal forandre på disse tidene, så må vi sette oss ned og bruke litt tid, sier han.

– Det hender at ønsket tidspunkt for begravelser krasjer med andre arrangementer i den kirka man aller helst ønsker å holde den, og da er vi også låst fast, sier Nordgård.

– Folk blir skuffa

Mens kirkevergen gjør så godt han kan under et stramt økonomisk regime, frykter Lars Erik Svanholm at dette kan bli et nederlag for kirken.

– Mange jeg møter er veldig skuffet, og de mener ikke at dette er et rettferdig valg for dem å ta.

Video fra Trøndelag

Om få uker er en ny film som dokumenterer 100 Rosenborg -år klar
Fjellklatreren Adam Ondras suksess i Hanshelleren har gitt Flatanger omtale langt utenfor Norges grenser.
Sverre Magnus Selbach fikk oppfylt fiskedrømmen da han fikk en 1,8 meter lang svartskate på kroken i Trondheimsfjorden.