NRK Meny
Normal

Får ikke hete Overhalla - raser mot Språkrådet

Fremskrittspartiet i Overhalla går nå til Stortinget for å begrense Språkrådets innflytelse i lokale navnespørsmål.

Ranem kirke

Kommunesenteret i Overhalla med Ranem kirke får ikke lenger hete Overhalla. Nå har Språkrådet bestemt at det skal hete Ranemsletta. Til store protester fra Fremskrittspartiet i kommunen.

Foto: Tor Berre

I Overhalla har kommunestyret to ganger vedtatt at navnet på kommunesenteret skal være Overhalla, men Språkrådet mener Ranemsletta er det riktige navnet, skriver Namdalsavisa . Nå går Fremskrittspartiet i kommunen til Stortinget med saken.

– Blir overkjørt

– Vi mener Språkrådet overkjører lokaldemokratiet i denne saken. Derfor har vi tatt kontakt med stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad. Målet er at Stortinget reduserer Språkrådets innflytelse i lokale navnesaker, sier leder Tore Nordfjellmark i Overhalla Fremskrittsparti til NRK.

Saken har vært behandlet i lang tid, men nå har Klagenemnda for stedsnavnssaker avgjort saken. Kommunesenteret med Ranem kirke og kommuneadministrasjonen skal hete Ranemsletta i framtida.

– Dette handler jo også om et viktig merkenavn for turismen og annen næringsvirksomhet i kommunen. De har jo brukt Overhalla-navnet i sin markedsføring. Nå kan dette være bortkastet, mener Nordfjellmark.

Blir slått sammen

Overhalla Frp viser også til planene om å slå sammen kommuner om ikke så altfor lenge.

– Jeg tviler på at Overhalla får bestå som egen kommune, og da vil jo navnet være helt borte når ikke engang kommunesenteret får beholde det. Det mener vi er helt feil, sier Tore Nordfjellmark.

Arnfinn Muruvik Vonen er direktør i Språkrådet, og viser til at Stedsnavntjenesten for Midt-Norge har gitt sin faglige tilråding slik de skal etter loven.

Arnfinn Vonen

Arnfinn Vonen er direktør i Språkrådet.

Foto: Arne Raanaas / NRK

– Etter at saken ble klaget inn for Klagenemnda for stedsnavnssaker, har klagenemnda tatt sin avgjørelse slik den skal etter loven. Formålet med stedsnavnsloven er å ta vare på stedsnavn som kulturminner, gi dem en skriftform som er praktisk og tjenlig, og medvirke til kjennskap til og aktiv bruk av navnene, opplyser Vonen til NRK i en e-post.

Vonen vil ikke kommentere Frps ønske om å endre loven for å redusere Språkrådets innflytelse i stedsnavnssaker.

Video fra Trøndelag

Fjellklatreren Adam Ondras suksess i Hanshelleren har gitt Flatanger omtale langt utenfor Norges grenser.
Sverre Magnus Selbach fikk oppfylt fiskedrømmen da han fikk en 1,8 meter lang svartskate på kroken i Trondheimsfjorden.
Cirka 8000 deltok i årets Pride-parade i Trondheim