Får ikke fjerne Moiba

Det er enighet i Kirken om at det skal bli vanskeligere å velge bort afrikanske Joseph Moiba i dåp, bryllup og begravelser i Oppdal.

Biskop Knut Andresen og Joseph Moiba
Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Moiba møtte fungerende biskop, Knut Andresen, prost Kirsten Almås og representanter fra fagforeninger og et hovedverneombud i Erkebispegården i dag.

Partene ble enige om at ingen får velge bort Moiba, uansett årsak, før saken er drøftet med soknepresten personlig.

Nulltoleranse mot rasisme

Partene gjennomgikk på møtet ulike hendelser Moiba har opplevd som diskriminerende og knyttet til hudfarge. Soknepresten fortalte om atferd, holdninger og uttalelser rettet mot han de siste 2-3 årene.

Biskop Knut Andresen og Joseph Moiba

Knut Andresen og Joseph Moiba.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Han utdypet også opplevelser knyttet til at han ble angrepet på en bensinstasjon i Oppdal i august i år, at han har funnet løse muttere på egen bil, en samtale med en menighetsleder for flere år tilbake og bortvelgelsen av han som prest i flere begravelser i ulike prostier.

Biskopen beklaget at Moiba hadde opplevd avvisning og følt seg uønsket. Han poengterte at det er nulltoleranse i forhold til rasisme i det norske samfunn og i kirken.

Burde avklart motiv

Prost Kirsten Almås tok selvkritikk på at hun burde ha avklart motivet for å velge bort Moiba ved en gravferd i 2007. Hun fulgte i utgangspunktet vanlig praksis om at pårørendes ønske om prest skal forsøkes etterkommet, men sier at et slikt ønske ikke ville blitt imøtekommet hvis det var begrunnet i sokneprestens hudfarge.

Moiba ble orientert om at en annen prest skulle gjennomføre gravferden, og reagerte først i ettertid på dette gjennom en følelse av å være uønsket eller avvist.

Biskop Knut Andresen og Joseph Moiba
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Vurderer eget utvalg

Biskopen vil videre ta opp om kirken bør etablere et eget utvalg for å håndtere diskriminering og prosten skal møte staben på Oppdal for å gjennomgå saken og lokale rutiner.

Joseph Moiba
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.