Mye elg – men vegvesenet nekter å sette opp fareskilt

Siden nyttår er vilt påkjørt nesten annenhver dag på strekningen mellom Follafoss og Verrabotn i Verran. Men vegvesenet nekter å sette opp skilt om ekstra stor viltfare.

Hjortevilt blir jevnlig påkjørt på fylkesvei 720 mellom Follafoss og Verrabotn. Nå krever viltnemnda at det settes opp skilt om stor elgfare.

Snø og rundball

– Vi har en bortimot 30 elger og kanskje så mye som 60 hjorter som krysser veien et par ganger i døgnet her vi står nå.

Det sier Hans Tettli, leder i viltnemnda i Verran, der vi treffer ham på fylkesvei 720 like ved Follafoss.

Leder i viltnemda i Verran, Hans Tettli.

Leder i viltnemnda i Verran, Hans Tettli ønsker forsterka skilting i perioder med mye elg langs veien.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

En snørik vinter har ført til at mye elg trekker ned mot vegen. I tillegg er det et problem at det er lagret mye rundball nært inntil veien.

– Jeg frykter at hvis ingenting blir gjort skjer det snart ei ulykke med alvorlige personskader, sier lederen i viltnemnda i Verran.

Han har rykket ut 26 ganger bare siden nyttår.

To tiltak

Tettli mener det særlig er to ting som kan redusere antall viltpåkjørsler

Skilt" ekstra stor elgfare" i Ullerøy i Sarpsborg

Det er et slikt underskilt viltnemnda i Verran ønsker satt opp ved de mest utsatte plassene langs fylkesvei 720.

Foto: Bengt-Eigil Ruud / NRK

– Det ene er at vi må få til en dialog med grunneierne slik at vi får gjort noe med rundballene som ligger så nært veien.

Samtidig må vi få bedre skilting.

– I dag er det et vanlig fareskilt med en hjort på, – det synes vi er for dårlig. Vi ønsker oss et underskilt som understreker at det er ekstra stor fare nå, slik at bilistene senker farten, sier Tettli.

– Det skal ikke være et skilt som står hele året. Vi ønsker å kunne skilte ekstra når forholdene er så ekstreme som de er nå, med mye vilt langs veien.

Tettli har både skrevet brev og vært i telefonisk kontakt med vegvesenet, men vegvesenet vil ikke sette opp ekstra skilting.

18 dyrepåkjørsler daglig på norske veger

Vil begrene antall skilt

– Vi er tilbakeholdne med å forsterke skilt, for eksempel med tekst, fordi det undergraver verdien av skiltet som allerede står der. Så det sitter langt inne å gå inn for et slikt tiltak.

Det sier senioringeniør i Statens vegvesen, Geir Halvard Risvik.

Geir Halvard Risvik., senioringeniør i Statens vegvesen.

Når det blir for mange skilt, legger ikke bilistene lenger merke til dem. Det sier senioringeniør i Statens vegvesen, Geir Halvard Risvik.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Men hvorfor kan dere ikke sette opp et underskilt med tekst om ekstra stor fare i en begrenset periode?

– Vi skilter slik våre håndbøker sier vi skal skilte, og vi har fått beskjed fra direktoratet om ikke å bruke underskilt med tekst.

– Problemet er at det er for mange skilt. Vi skulle tatt vekk noen, for å få økt verdien av dem som allerede står der. Utfordringa er å begrense skiltinga, sier Risvik.

Dette er et svar leder av viltnemnda i Verran, Hans Tettli, er lite tilfreds med.

– Vi har til og med sagt vi kan sette opp skiltet, men får blankt avslag fra vegvesenet. De burde bruke litt sunt bondevett og ikke bare kikke i forskriftene sine, mener Tettli.

Viltpåkjørsel: – Dette må du gjøre hvis uhellet er ute