NRK Meny

Får ikke etablere vindkraftverk ved Kalvvatnan

Olje- og energidepartementet sa i dag nei til planene om vindkraftverk i Kalvvatnan. – En gledens dag, sier leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg.

Kalvvatnan protestaksjon

Det har vært flere, større markeringer i området, og naturvernere, lokalbefolkning og reindrifta har vært i utallige møter og befaringer for å stanse planene.

Foto: Máret Eli Buljo / NRK
Leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg

Leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg

Foto: Naturvernforbundet

Olje- og energidepartementet melder i en pressemelding at de tar til følge klagene på konsesjonsvedtaket fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det gis dermed ikke konsesjon til utbygging av 72 vindmøller ved Kalvvatnan på grensa mellom Nord-Trøndelag og Nordland.

– Dette markerer slutten på en svært lang kamp for verdifull natur og sørsamisk kultur, sier leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg.

NVE ga tillatelse

NVE ga i 2014 Fred Olsen Renewables AS konsesjon til bygging av Kalvvatnan vindkraftverk på inntil 225 megawatt (MW) fordelt på tre planområder i Bindal.

Vedtaket ble påklaget av de to berørte reinbeitedistriktene og natur- og friluftsorganisasjoner. Riksantikvaren, Sametinget og fylkesmannen var kritisk til prosjektet.

Departementet har blant annet vurdert utbyggingen opp mot vernet folkeretten stiller for urfolks næringsutøvelse, heter det i pressemeldingen:

– I vurderingen har departementet lagt til grunn at de to reinbeitedistriktene som bruker dette området allerede er sterkt berørt av flere energi- og vassdragstiltak og av infrastruktur innenfor samferdselssektoren, i tillegg til andre inngrep som samlet kan medføre tap og driftsutfordringer. Det er fare for at summen av etablerte inngrep i distriktet sammen med etablering av vindkraftverket med veitilknytning kan være til hinder for at reindriften kan opprettholdes i det omfanget den har i dag.

Fornøyd

Departementet har også lagt vekt på betydningen reindriften i dette området har for opprettholdelse og videreføring av den sårbare sørsamiske kulturen og språket.

– I dag har olje- og energiminister Tord Lien satt hensynet til verdifull natur, sørsamisk kultur og fremtid i forsetet. Vi har stått skulder ved skulder med reindrifta og sørsamene i kampen om fremtiden til Kalvvatnan, sier Lundberg.

Video fra Trøndelag

I kveld sparkes den i gang; Steinkjer pønkrockfestival.
Meråker er først ut med smarte gatelys. Kommunen bruker nesten to millioner på miljøvennlig belysning.
Kurth Fallmyr berga barndomsheimen såvidt, men et område på to og en halv kvadratkilometer er svidd av, og skadene er tydelige i terrenget.