NRK Meny
Normal

Får ikke bygge på gammel grunnmur

En grunneier som ønsker å bygge hytte på gamle grunnmurer i strandsonen på en øy i Vikna, møter motbør fra Fylkesmannen.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag anbefaler kommunen å si nei til å gi dispensasjon for å bygge på grunnmuren som ligger innenfor 100 meters beltet.

Grunneier Kjell Binderø forstår ikke at samme regler for strandsonen skal gjelde i Vikna som i Oslofjorden.

- Det synes jeg ikke noe om, man kan jo ikke sammenlikne Sør-Norge med en kommune som Vikna. Det er to helt forskjellige ting.

Oldeforeldernes grunnmur

Kjell Binderø ønsker å bygge hytte på en av Viknas 6000 øyer. På Binderøya, der han vokste opp, vil han bygge på murene der oldeforeldernes hus sto en gang. Men i en høringsuttalelse fraråder Fylkesmannen at kommunen gir dispensasjon til bygging. Det er helt uforståelig sier Binderø.

- Når det er fjære er det 2-300 meter ut til vann. Når det er flo er det så vidt vann på kartet der 100 meters grensa er.

- Kommunen burde hatt mer råderett

Binderø synes regelverket for bygging innenfor 100 meter i strandsonen er altfor strengt.

- Jeg synes det er litt for mye politisk styring sentralt. Kommunen burde hatt mer råderett.

Kommunen positiv

Etter høringsrunden skal denne saken til politisk behandling i Vikna kommune, som i utgangspunket er positive til planene, men myndighetene kan påklage et positivt vedtak og sette stopper for hyttebygginga.

Ordfører i Vikna, Karin Søraunet, mener kommunen selv bør bestemme i slike saker.

- Dette vitner om veldig liten tillitt til lokaldemokratiet. Samtidig forstår jeg at Fylkesmannen må forholde seg til nasjonale føringer fra miljøvernmyndighetene. Vi har flere ganger tatt til orde for at man må se på muligheten for differensiering innen bruk av standsonen.

 

Video fra Trøndelag

Nord i Trøndelag holder landets største sportsentusiaster til. Sigrid Rohde (54) fra Levanger er en av dem.
Den aller første av mange svært store transporter i forbindelse med vindkraftutbygginga på Fosen skjer i dag.
Blå himmel og fine forhold- vinterferien er i gang i Trøndelag.