Hopp til innhold

Får ikke bli formingslærer

May-Jorunn Barlien fra Skogn har et stort ønske om å bli formingslærer. Men lærevansker i matematikk, dyskalkuli, gjør at det bare kan bli med drømmen.

Maj Jorunn Barlien

May-Jorunn Barlien ber kunnskapsministeren om mer forståelse for folk med dyskalkuli, lærevansker i matematikk.

Foto: Knut Inge Seem

Det tok mange år før hun skjønte at hun lider av dyskalkuli.

Det er en samlebetegnelse på spesielle lærevansker i matematikk, som gjør at det er vanskelig å oppfattet tall og matematikk. I andre fag har hun sterke karakterer fra videregående skole.

Dette er dyskalkuli

Brev til kunnskapsministeren

Hun har skrevet et brev til kunnskapsministeren, etter at hun fikk avslag om å komme inn ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, HINT.

Hun ber kunnskapsministeren om hjelp i brevet:

«Jeg har hatt seks forskjellige mattelærere, og ingen har skjønt at jeg har dyskalkuli. Det er ingen tvil om at utdanningssystemet har en lang vei å gå i forhold til holdninger om dyskalkuli og kunnskapen rundt dette. »

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Kunnskapsministeren har fått brev fra May-Jorunn Barlien, som sliter med å oppfatte tall og matematikk.

Foto: Rune Kongsro

Må minst ha 3 i karakter

May-Jorunn Barlien har gode karakterer i alle fag, bortsett fra i matematikk.

Fra videregående skole har hun en snittkarakter på nesten 5. Men i matematikk fikk hun karakteren 2.

Men studenter som vil begynne på lærerutdanning i Norge må minst ha karakteren 3 i norsk og matematikk.

- Dette er særkrav for disse studiene, og de er vi meget forsiktig med å fravike. Det sier leder ved Inntakskontoret ved HINT, Ingrid Flægstad.

Hun forteller at ei faglig vurdering fra Inntakskontroret alltid skal ligge til grunn i saker hvor det brukes skjønn, men at de må forholde seg til de politiske føringene som ligger til grunn for regelverket.

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Lærevansken i matematikk, dyskalkuli gjør at May-Jorunn ikke kommer inn ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Foto: Jørn Kaarstad / NRK

Vil bli formingslærer

May-Jorunn Barlien mener det bør bli mer forståelse for folk med dyskalkuli. På samme måte som andre lider av dysleksi eller lese- og skrivevansker.

– Når jeg kan velge bort matematikk allerede i første semester, forstår jeg ikke hvorfor min dyskalkuli skal være et problem, sier May-Jorunn.

Hun brenner for formingsfaget, og ønsker å spesialisere seg innenfor dette.

Det gjenstår å se om hun får drømmen oppfylt.