– Situasjonen er tragisk

Stjørdal kommune har vedtatt et omfattende sikringsarbeid mot kvikkleireras i Hegra. Dette betyr at huset til Heidi Wintervold og familien kan bli revet.

hus hegra

José Villouta flyttet fra Chile for å bo i kona Heidi Wintervolds barndomshjem. Nå er de spent på hva som vil skje i tiden fremover.

Foto: Privat/Borgar Sagbakken. Montasje: NRK

I forbindelse med planlegging av en ny barneskole ble det gjort grunnundersøkelser i Hegra. Nyheten om at det var store mengder kvikkleire under bygda, kom som lyn fra klar himmel.

Nå er det gjort et endelig vedtak om omfattende sikringsarbeid. Det går hardt utover tomten og husene til familien Wintervold.

– Kjempetrist

På det høyeste punktet, oppå all kvikkleiren, ligger tomten som blir hardest rammet av sikringsarbeidet. Tiden etter at det ble oppdaget har vært vanskelig, forteller Heidi Wintervold, som så vidt har fordøyd den endelige beskjeden.

– Hadde det vært opp til oss hadde vi selvfølgelig bevart hjemmet vårt slik det er. Situasjonen er tragisk for oss som familie. Dette er barndomshjemmet mitt og det er selvfølgelig kjempetrist at husene våre må rives, sier Heidi Wintervold til NRK.

To boliger som det bor folk i skal rives, i tillegg til et gammelt stabbur. Hele hagen rundt hovedhuset skal graves over fire meter nedover. Det ærverdige huset fra 1911 hvor Wintervold og mannen José Villouta bor i, går også en usikker fremtid i møte. De siste beskjedene familien har fått tyder på at huset får stå, men Wintervold føler seg ikke sikker.

– Vi vet veldig lite om hva som skjer videre. Vi håper det ordner seg på en best mulig måte og vi vil ha dialog med kommunen videre.

Ras 1962

Rundt Stjørdal har det gått mange ras gjennom tidene. Et av de verste gikk i Skjelstadmarka 14. september 1962 der en to år gammel gutt omkom da to millioner kubikkmeter kvikkleire raste ut

Foto: NRK

Vedtatt sikringsarbeid

Kommunestyret har vedtatt at de ønsker å gjøre bygda trygg for videre utbygging. Prosessen vil bli langvarig og det er enhet kommunalteknikk som har hovedansvaret for den videre planleggingen.

Laster kart, vennligst vent...

Kartet viser kvikkleireområder i Stjørdal. Stubben 1 er hardest rammet av sikringsarbeidet som nå skal gjennomføres. Kilde: NVE

Etter anbefaling fra geologene i Rambøll, er planen å senke terrenget over kvikkleiren med flere meter. Dette gjøres for å lette trykket og fjerne mest mulig vekt. I tillegg skal det legges opp motfyllinger som skal holde kvikkleiren stabil. Arbeidet vil være kostbart og meget omfattende, sier Geir Aspenes, enhetsleder for arealforvaltning i Stjørdal kommune.

Les også: Vil vite hvor kvikkleira er

– Nå skal vi få frem en mer detaljert plan for hvordan ting skal gjøres. Alt skal planlegges ned til minste detalj. Det skal lages et budsjett og vi må sørge for avtaler med grunneiere som er berørt, sier Geir Aspenes til NRK.

Enhetsleder arealforvaltning

Geir Aspenes har dialog med grunneierne i Hegra om situasjonen. Her blar han gjennom rapporten fra Rambøll som er grunnlaget for sikringsarbeidet som skal gjennomføres.

Foto: Borgar Sagbakken / NRK

Det var for å sikre at den planlagte skoletomten sto på trygg grunn at området ble grundig undersøkt av geologer ved Rambøll. Aspenes presiserer at dette gjøres til alles beste. Han tror beboerne i Hegra er glad for at risikoen er oppdaget, og at kommunen ønsker å gjøre noe med det. Men han har forståelse for at situasjonen er vanskelig for særlig en familie.