NRK Meny
Normal

Får erstatning etter verste kornår på 80 år

Kornbonden fikk ikke sådd før 21. juni i fjor. Nå utbetales det millionerstatning til godt over 200 kornbønder.

Arnfinn Dotterud

Kornbonde Arnfinn Dotterud er godt i rute og har for lengst sådd kornet. I fjor på denne tiden var det ikke mulig å så noe på grunn av dårlig vær.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

I sommer ser alt så mye bedre ut for kornbonde Arnfinn Dotterud i Steinkjer.

Kornet er sådd og veksten er god, selv om det er litt tørt.

I fjor på denne tida var situasjonen en helt annen.

Svært mye nedbør og lave temperaturer førte til at han ikke fikk sådd før mot slutten av juni. Det var altfor sent. Nesten 300 mål korn ble aldri ferdig og kunne treskes.

Korn 2015

2015 ble et uår for kornbøndene. Verst rammet ble kornarealet i Nord-Trøndelag.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Erstatning etter uår

Nord-Trøndelag var det fylket i landet som var verst rammet, men også i Sør-Trøndelag har det i år kommet inn 70 erstatningssaker.

Nå i sommer er fylkesmannen i Nord-Trøndelag i ferd med å avslutte behandlinga av erstatningssøknadene som har kommet fra 349 kornbønder.

Utbetalingssummen nærmere seg åtte millioner kroner. 90 har til nå fått avslag når det gjenstår 30 søknader å behandle.

Arnfinn Dotterud

Kornet ser bra ut. Han er lettet over at han er en av over 200 kornbønder som får erstatning etter det mange beskriver som det verste kornåret på 80 år.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Lettet

Dotterud er lettet over at han får 200.000 kroner i erstatning etter at han bare fikk levert 410 av 700 mål korn i fjor.

Uår korn

Det regnet og regnet. Mange kornbønder måtte vente i ukevis med å så kornet. Bare i Nord-Trøndelag søkte 349 kornbønder om naturskadeerstatning.

Foto: NRK

– Jeg vil berømme det norske systemet. Jeg tror vi er veldig heldig. Nå får jeg støtte fra fylkesmannen, og i tillegg har jeg forsikring. Dermed får jeg ikke det store tapet jeg kunne fått, sier Dotterud.

Han er glad for at denne sommeren ser langt bedre ut.

– Jeg følger nok med på Yr.no i år som i fjor, sier kornbonden.

Rådgiver hos Fylkesmannen, Anne Grete Rostad.

Rådgiver hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Anne Grete Rostad, sier mange ikke fikk kornet tresket i fjor og får nå utbetalt avlingsskadeerstatning.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Får dekket kostnad

I juni 2015 ble mye av kornet druknet og ødelagt på grunn av store nedbørsmengder. Store areal ble ikke tresket.

– Det er mange søknader. Avlingsskade-erstatningen som gis er ingen inntektsgaranti. Egenandelen er på 30 prosent og det blir gitt en kostnadsdekning, sier rådgiver hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Anne Grete Rostad.

Hun sier at behandlinga av alle erstatningssakene snart er ferdig.

Flere bønder på Jæren i Rogaland fryktet også for halverte avlinger, men da NRK snakket med organisasjonssjefen i Bondelaget i Rogaland, så fortalte han at de hadde berget det meste, og at erstatningssøknadene deror uteble.