NRK Meny
Normal

Får bygge 99 vindmøller

En av verdens største vindmølleparker kan bli bygd i Ytre Vikna. 99 vindmøller kan stå klare i 2009.

Tirsdag morgen ble det offentliggjort at myndighetene åpner for at vindmølleparken kan bygges på Ytre Vikna i Nord-Trøndelag.

Planene inkluderer bygging av 99 vindmøller. (Foto: NRK)

Det er Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) som har fått konsesjonen til å bygge og drive parken, som skal gi strøm til mer enn 43 000 boliger.

Nesten 100 vindmøller skal bygges i den nye vindparken. Dermed blir den Norges største, og faktisk en av verdens største vindparker. Den samlede strømproduksjonen blir på 870 gigawattimer, noe som tilsvarer forbruket til alle husstander i hele Nord-Trøndelag.

Årsaken til at NTE får konsesjonen er at det blåser mye og ofte på Vikna. Norges vassdrags og energidirektorat mener derfor at dette blir et lønnsomt prosjekt.

Omfattende naturinngrep

Vindparken vil føre til omfattende inngrep i landskapet på Ytre Vikna. De 99 vindmøllene blir svært synlig. NTE lover at de negative virkningene på naturen og kulturlandskapet skal bli minimale.

Det skal også utarbeides en plan slik at reindriftsnæringa ikke blir skadelidende. Også kraftledningen skal merkes flere steder for å redusere risikoen for fuglekollisjoner.

NTE har også fra før erfaring med drift av vindkraftanlegg. Selskapet har drevet med vindkraft siden 1991.

Administrerende direktør Torbjørn Skjerve i NTE. (Foto: NRK)

- Dette prosjektet vil utvikle NTEs kompetanse som vindkraftaktør ytterligere, samtidig som vi tilfører Ytre Namdal betydelig aktivitet både gjennom stor anleggsaktivitet over flere år og dessuten nye varige arbeidsplasser i regionen sier Torbjørn Skjerve.

NTE har ikke tatt den endelige beslutningen om å starte byggingen.

- Dette er en stor utbygging og vi må være sikre på at en investering er økonomisk forsvarlig. Jeg regner med å ta en investeringsbeslutning i 2005 fortsetter Skjerve.

Ferdig i 2009

Ytre Vikna vindmøllepark skal, etter planen, stå ferdig senest høsten 2009. Prosjektet er den største investeringen NTE noen gang har gjort. De totale kostnadene blir på rundt 2,5 milliarder kroner. Det inkluderer en ny 132 kV overføringslinje fra vindmølleparken og inn til Kolsvik i Bindal.

Byggingen vil få store ringvirkninger for næringslivet i Ytre-Namdalen. 220 årsverk trengs i løpet av den tre år lange byggeperioden. Når parken er ferdig vil rundt 15 personer jobbe fast ved anlegget. I tilegg kommer lokalt innkjøp av vedlikeholdsmateriell og tjenester, anslått til mer enn 25 millioner kroner årlig.

I forrige uke ble Hitra vindpark åpnet. Med sine 25 vindmøller er dette nå den største vindparken i Norge. Men Hitra vindpark blir likevel liten i forhold til den nye parken i Vikna.