Fant sprengstoff på Tiller

  • Ber folk holde avstand

    Det er ikke behov for evakuering, men politiet ber folk om å holde seg borte fra området der det er funnet to kasser med sprengstoff på Tiller. Sprengstoffet skal destrueres i 8.30-tida.